Editoriál 30/2019

Za prvého pútnika viery osobne považujem Abraháma. Keď počul Boží príkaz: „Odíď“, vydal sa na cestu. Kniha Genezis zdôrazňuje: „Abram mal sedemdesiatpäť rokov, keď odišiel z Haranu“ (Gn 12, 4). V žiadnom veku teda nie je neskoro.
Igor Hanko 23.07.2019
Editoriál 30/2019

Na svoju novú životnú púť však nešiel sám. Za hlasom Boha viedol i svojich príbuzných. Toto pozvanie má každý otec a matka rodiny. Môže nás k tomu inšpirovať i príklad Joachima a Anny, rodičov Panny Márie (s. 8 – 9).

Týmto svetom iba prechádzame, natrvalo mu nepatríme. O tom, kam smerujeme a s kým, rozhodujeme sami. Často však potrebujeme kľúčové vnuknutie, stimul či povzbudenie. Možno práve preto prišli mnohé rodiny na duchovné cvičenia do Trenčína. Nezabudnuteľný víkend s nimi prežili aj Katolícke noviny (s. 16 – 17).

Pri tomto meste ešte chvíľu zostaneme. Na druhom brehu Váhu práve otvorili nový pútnický dom. O jeho poslaní sa rozprávame s miestnym farárom Petrom Beňom (s. 4). „Život pútnika bez trvalého prístrešia mi dal lekciu pokory, skromnosti a zároveň slobody, pravdivosti a radosti,“ povedal pre Katolícke noviny Milo Daníšek po návrate zo 4 280 kilometrov dlhej trasy naprieč USA. O jeho skúsenostiach a zážitkoch pol roka trvajúcej cesty sa môžete dočítať na stranách 10 - 11.

Milí čitatelia, pozývam vás putovať stránkami našich novín. Verím, že si v nich nájdete svoju obľúbenú tému. Na orodovanie svätých pustovníkov Andreja Svorada a Beňadika vám vyprosujem Božie požehnanie.