Editoriál 31/2022

Keď sme v minulom čísle KN písali o Konferencii mládeže Európskej únie v Prahe, citovali sme úryvky z posolstva pápeža Františka mladým Európanom. Svätý Otec v ňom spomenul meno blahoslaveného Franza Jägerstättera, ktorý odmietol slúžiť vojne, preto ho nacisti odsúdili a popravili. 
Zuzana Artimová 05.08.2022
Editoriál 31/2022

Franz Jägerstätter bol obyčajný človek – ako ja, ako vy, ale stál si pevne za svojou vierou. Vyhlásil, že Boha treba počúvať viac ako kohokoľvek iného vrátane svetských autorít (s. 18). 

Dnes si čoraz častejšie kladiem otázky, kto ešte skutočne počúva Boha, kto ho rešpektuje, kto sa ho ešte bojí. Boha, ktorý je Pánom a Kráľom; Sudcom, proti ktorého rozsudku už niet odvolania.

Vždy si pritom spomeniem na zástupy nevinných politických väzňov, ktorí napriek krutému mučeniu za hranicou zverstva a rozsudkom dlhoročného väzenia, ba dokonca smrti nikdy nezapreli svoju vieru. Báli sa Boha, nikoho iného.

„Nič horšie mi už nemôžu urobiť“ – boli slová jedného z nich. Tohto politického väzňa držala viera celý život. Viera drží – vďaka Bohu – aj dnes. Mnohých? Viacerých? Niekoľkých? 

Mladí ľudia, ktorí prišli počas uplynulého víkendu do Trenčína, neriešili počty. Sčítanie, odčítanie, plus, mínus. Jediné, čo sa počíta, je hlboko zakorenená viera: keď sa držím viery, ale predovšetkým, keď ma viera drží. 

Na záver malý osobný odkaz nielen na toto leto: čokoľvek sa deje, premodlime to. Nič viac a lepšie nemôžeme urobiť.