Editoriál 36/2020

Zuzana Artimová 01.09.2020
Editoriál 36/2020


Francúzi majú úžasný dar zachytiť písaným slovom, ale i vo filme časy dávnominulé s takou dávkou atmosféry, že si myslíte, že ste aj vy súčasťou deja. K týmto ľuďom patrí i francúzsky spisovateľ Marcel Pagnol a jeho skvelá kniha Ako vonia tymian – úryvok z nej si môžete prečítať na strane 24. Verím, že sa tiež nadýchnete francúzskeho literárneho šarmu, neopakovateľného humoru aj jemnej nostalgie.

Slovami neopísateľnej atmosféry sa možno nadýchnuť aj vo Vysokej nad Uhom, ktorá je spojená s blahoslavenou Annou Kolesárovou. Genius loci sa vás dotkne, aj keby ste nechceli. Je dôkazom toho, že toto miesto je presiaknuté modlitbami i najväčšou obetou. Začiatkom septembra si pripomíname už dva roky od Anninho blahorečenia, preto sme sa vybrali na púť do Domčeka, aby sme zistili, že jej blahorečenie neurobilo za všetkým bodku – ale že sa stalo novým začiatkom ďalšej budúcnosti tohto pútnického miesta. Aj keby to azda v súčasnej spoločnosti, ktorá si zakladá na úplne iných hodnotách, málokto predpokladal, duchovné ovocie Anninej mučeníckej smrti je čoraz hojnejšie (viac na stranách 18 – 19).

Úplne v inom kúte Slovenska, ako je Vysoká nad Uhom, sa nachádza obec Hladovka. Možno vás naša reportáž na stranách 12 – 13 inšpiruje k tomu, aby ste sa do tohto jedinečného kúta našej vlasti vybrali na najbližší výlet. A dali sa uniesť pohľadom na krásu tamojšej prírody i goralských krojov.

Každá chvíľa – ako všetko v živote – je jedinečná. Tak nech nás všetkých Pán Ježiš požehnáva v každej chvíli, aby sme ju prežili v radosti a pokoji.