Editoriál 37/2020

Ivan Šulík 08.09.2020
Editoriál 37/2020

Milí naši čitatelia, 14. septembra 2020 si pripomíname 150. výročie založenia Spolku svätého Vojtecha (SSV), ktorý je najväčším, najstarším a najdlhšie pôsobiacim združením na Slovensku.

Keď spoločne s kolegami odkrývame dejinné súvislosti, zostávame neraz v nemom úžase, akú dôležitú úlohu zohral spolok v dejinách slovenského národa, a to nielen v oblasti viery, ale aj kultúry, vzdelania a šírenia slovenského jazyka.

Napriek tomu v celej svojej histórii SSV zápasil o to, aby prežil. Najväčšiu ranu utŕžil v roku 1953, keď sa k nemu hlásilo takmer štvrť milióna veriacich Slovákov, no členstvo bolo komunistickou mocou zakázané a vydavateľská činnosť bola oklieštená.

Sila spolku sa nanovo ukázala po roku 1990, keď bolo členstvo obnovené a v roku 2002 mal SSV vyše 114-tisíc členov. Čísla však nie sú všetko, podstatné je posolstvo, ktorému SSV zostáva verný aj po jeden a pol storočí – slúžiť viere a poznaniu.

Som veľmi vďačný kolegom z redakcie Katolíckych novín, že pri tejto vzácnej príležitosti pripravili špeciálnu magazínovú prílohu venovanú Spolku svätého Vojtecha. Verím, že ich pútavé články pomôžu aj vám pochopiť, o čo všetko sa SSV v minulosti pričinil.

Osobitne chcem poďakovať všetkým členom Spolku svätého Vojtecha, ktorí nadviazali na tradíciu svojich predkov, zostali verní svojim koreňom a prácu SSV podporujú i v dnešnej neľahkej dobe.

Vďaka ich priazni zostáva Spolok svätého Vojtecha nadčasovou značkou a môže naďalej plniť svoje poslanie a vydávať hodnotné a krásne knihy.