Editoriál 40/2021

Dojmy a posolstvá z návštevy pápeža Františka na Slovensku budú v našej spoločnosti rezonovať asi ešte nejaký čas. Malé chuťovky z tejto mimoriadnej udalosti dávkujeme aj na stránkach Katolíckych novín.
Anna Stankayová 05.10.2021
Editoriál 40/2021

Tentoraz na stranách 10 a 11 nasadneme do pápežského lietadla. S  redaktorom RTVS Viliamom Hauzerom si aspoň cez jeho nezabudnuteľnú skúsenosť zalietame s veselým a energickým Svätým Otcom. Nahliadneme i do pápežom Františkom často zdôrazňovanej témy kultúry skartovania.

„Ide o kultúrnu mentalitu, ktorá stratila alebo stráca cit pre to, čo je trvalo dobré a podstatné. A kto na to najviac doplatí? No predsa sám človek,“ hovorí na stranách 12 a 13 Radovan Šoltés. A pozrieme sa tiež na hmotné pamiatky, ktoré zdobia našu krajinu po pápežských návštevách. Či už sú to poštové známky (s. 4), ornáty (s. 5), alebo kríže (s. 26 – 27), ktoré stáli v poľných katedrálach – od Vajnôr cez Levoču a Tatry až po tohtoročný Prešov i Šaštín.

V rovnakom čase ako Svätý Otec zavítali na Slovensko aj relikvie svätého Dominika. Tie po Slovensku putovali do 2. októbra (s. 3). Ako to vyzeralo u sestier dominikánok v Dunajskej Lužnej, ktoré si relikvie uctili aj so škôlkarmi, sa dočítate na stranách 16 a 17.

Nielen v tomto kláštore, kde prevažujú staršie a choré sestry, žijú evanjeliovo: predaj všetko, čo máš, a nasleduj ma (porov. Mk 10, 27). Tému 28. nedele so stále aktuálnym posolstvom rozoberá kňaz Jozef Kozák v duchovnej obnove na stranách 8 a 9: „Majetok by mal ostať prostriedkom. Nie cieľom. Nieto zdrojom nášho šťastia.“ Nespadnime do tohto pokušenia.