Editoriál 41/2018

„František, obnov môj dom.“ Hovorí sa, že takto sa začalo povolanie svätého Františka Assiského.
Igor Hanko 09.10.2018
Editoriál 41/2018

Iste nie je náhoda, že deň pred jeho sviatkom sa začala v Ríme viac než trojtýždňová synoda biskupov o mladých. Mladí sú popri rodine a evanjelizácii, ktorým boli venované predošlé dve synody, pre pápeža Františka priorita v jeho systematickej práci na obnove Cirkvi.

Svätý Otec vyzval účastníkov, aby v sebe prebudili a obnovili schopnosť snívať a dúfať. Uviedol, že mladí budú schopní proroctiev a videní do tej miery, do akej už zrelí alebo starí budú vedieť snívať, a tak žasnúť a zdieľať sny a nádeje, ktoré nosia v srdci (s. 3).

Pre jedného dar, pre iného záťaž. Záleží od uhla pohľadu. Zaujalo ma zamyslenie Tomáša Jellúša SJ o blahoslavenej Anne Kolesárovej. Cirkev nám ponúka svätých ako vzor, ktorý nás má motivovať k zmysluplnejšiemu a plnšiemu životu.

Veľmi však závisí od toho, ako ich hrdinskú čnosť predstavíme súčasníkom. V Ankinom prípade to vždy šťastne podané nebolo (s. 8 – 9). Najstarší národný park Slovenska, Vysoké Tatry, poznáme ako miesto, kam radi zájdeme vychutnať si vysokohorskú turistiku.

Na jeho území sa však nachádza rozlohou jedna z našich najväčších farností. Katolícke noviny ju navštívili krátko pred birmovkou. Mladých a deti tam úspešne sprevádzajú kňazi, ktorým pastoračná práca prináša radosť a nadšenie (s. 10 – 11).

Aj od mládeže sa môžeme inšpirovať. Príkladom je 19-ročný Nunzio Sulprizio, ktorý bude svätorečený počas synody 14. októbra. Pápež Pavol VI., ktorý ho v roku 1963 blahorečil, povzbudil mladých:

„Nunzio vás učí, ako môžete obnoviť svet. Je na vás, aby ste sa zasvätili na spásu spoločnosti, ktorá potrebuje silné a nebojácne duše“ (s. 19). Cirkev v týchto dňoch počúva mladých. To je dôležitý signál. Modlime sa, aby synoda pomohla pozdvihnúť zrak mladých k Bohu. Igor Hanko