Editoriál 41/2019

Október je mesiacom modlitby ruženca, čo však, samozrejme,  neznamená, že po ňom nemáme siahnuť aj inokedy. 
Anna Stankayová 08.10.2019
Editoriál 41/2019

Hoci sa nám môže zdať táto modlitba v dnešnom rýchlom svete zdĺhavá, biskup Marián Chovanec nás povzbudzuje, aby sme sa pokornou modlitbou pravidelne otvárali Otcovej dobrotivosti. Ruženec prirovnáva k vytrvalému kvapkaniu vody v jaskyni, z ktorého vzniká nádherný kvapeľ. Rovnakým „opakovaním rozjímavej modlitby sa spojí nebo so zemou – Boh nám vychádza v ústrety v Ježišovi Kristovi a spojí sa s modliacim človekom; tak vznikne akýsi duchovný stalagnát“ (strany 8 - 9). 

O sile Máriinej pomoci na vlastnej koži a o tom, že najslávnejšia žena dejín je pre nás nielen matkou, ale aj sestrou a priateľkou, nám porozprávala saleziánska rehoľná sestra Dagmar Kráľová (strany 10 – 11).

V modlitbe sa s Bohom spájal aj anglický konvertita a filozof, kardinál John Henry Newman. Bývalí priatelia ho opustili, vlastná rodina ho zaprela a pre anglickú spoločnosť sa stal vyhnancom. Boh ho však neopustil a dnes jeho meno rezonuje medzi anglikánmi aj rímskokatolíkmi - od 13. októbra bude svätcom (strany 12 – 13 a 20).

Božia pomoc zasiahla aj viacerých teraz už manželov. Hoci v živote prežili ťažké obdobia a dlho hľadali šťastie, našli ho. Aj vďaka inzerátom v Katolíckych novinách začali žiť svoje príbehy lásky, ktoré vám prinášame na stranách 16 – 17. Všetci sa však zhodujú, že bez modlitby by to nešlo.

Modlitba zohráva dôležitú úlohu v príbehoch mnohých, nie iba tých na nasledujúcich stranách. Čo tak si ňou napríklad spríjemňovať cestu do školy a do práce či posledné minúty dňa?