Editoriál 42/2019

Nedeľa, ktorú máme pred sebou, má prívlastok Misijná. Pápež František však vyhlásil celý tohtoročný október za Mimoriadny misijný mesiac, a tak si misie a prácu misionárov môžeme pripomínať a podporovať v tomto čase ešte intenzívnejšie.
Zuzana Artimová 15.10.2019
Editoriál 42/2019

Pri tejto príležitosti vám Katolícke noviny prinášajú špeciálnu Misijnú prílohu.

V reportáži vás pozývame na návštevu ťažko skúšanej Rwandy, kde v súčasnosti pôsobí slovenský rogacionista Vlastimil Chovanec. Na ďalších stranách spomíname na dona Jozefa Kočíka; prinášame vám recepty na exotické jedlá od našich misionárov; a nechýba ani súťaž o zaujímavé ceny.

Ak ste ešte nepočuli o misijnom ruženci, Dobromilka so Svetlúšikom vám to radi vysvetlia v rubrike Deťom (s. 22).

V seriáli Jesenná úroda dobrého čítania nájdete misijne ladený úryvok z knihy o Vatomikovi. Že vám toto meno nič nehovorí? Vatomika bol mladý náčelník Delavárov. Narodil sa v pralese Muskagola v roku 1823. Chlapec vyrástol ako pohan vo vigvamoch svojho kmeňa, zomrel však ako jezuitský páter (s. 24).

O tom, prečo chodia mladí ľudia zbierať misijné skúsenosti na Ukrajinu a čo za to dostanú, rozpráva salezián Dominik Felber (s. 32).

Na Ukrajine prežil desať rokov vincentínsky misionár Jaroslav Jaššo CM. „Bola to perfektná skúsenosť a škola života, čo sa týka sociálneho centra pre chudobné deti i dialógu s pravoslávnymi veriacimi,“ spomína páter Jaroslav Jaššo CM (viac na s. 12 – 13).

Mottom Mimoriadneho misijného mesiaca sú slová „pokrstení a poslaní“. Teraz je správny čas zistiť, čo znamenajú pre každého z nás. No nech sa realizácia týchto slov v praxi neskončí s 31. októbrom 2019.