Editoriál 43/2021

V dušičkovom období intenzívnejšie spomíname na našich zosnulých. Rovnako aj na počaté deti, ktoré si Pán povolal predčasne. A hoci s rodičmi prehovoriť nemohli, vnímali ich emócie a cítili ich lásku. „Dieťa, ktoré vyciťuje, že je prijaté, milované, dostáva sa do vnútorného pokoja. Je to optimálny stav, v ktorom sa dieťa môže maximálne rozvinúť,“ rozoberá na stranách 10 a 11 pediater Jozef Mikloško. Priblížil život dieťaťa pred jeho narodením i v ranom detstve.
Anna Stankayová 26.10.2021
Editoriál 43/2021

Smrť zďaleka nepatrí len do slovníka starších ľudí. „Keď vyznám svoje hriechy, pôjdem do neba. Ak ich nevyznám, zomriem,“ premýšľa o smrti osemročný rwandský chlapec Manzi v rubrike Misie na strane 32. Záver októbra patrí spomienke na dvoch nenápadných apoštolov – svätých Šimona a Júdu.

Na stranách 8 a 9 ich približuje odborníčka na biblistiku Monika Golianová. Vrúcny vzťah majú s apoštolmi i obyvatelia Drienova. K svätému Júdovi sa utiekajú ako k rýchlemu pomocníkovi v núdzi. „Už keď počujeme Šimon Horlivec, tak to aj pre nás znamená, že máme byť horliví.

Jedno slovo, ale aký dáva silný odkaz,“ hovoria o svojich patrónoch na stranách 16 a 17 drienovskí veriaci. Strany 12 a 13 patria príbehu Pavla Vilčeka, ktorý sa od práce s bezdomovcami dostal na čelo Spišskej katolíckej charity. „Charita by mala byť Kristovými rukami.

A cez charitu by mali veriaci, neveriaci alebo aj slabí vo viere zažiť Kristovu prítomnosť,“ hovorí Pavol Vilček. Apeluje aj na nás, aby sme núdznych, v ktorých je sprítomnený Kristus, neobchádzali so zatvorenými očami. Skúsme ich teda otvoriť.