Editoriál 47/2019

Anna Stankayová 19.11.2019
Editoriál 47/2019

Posledné dni sme žili spomienkami na oslavy 30. výročia revolúcie, ktorá zmenila životy ľudí na celom Slovensku. 

Perné časy zažilo i najstaršie slovenské katolícke periodikum, ktoré za čias komunizmu patrilo medzi jediné dovolené náboženské čítanie. Nedávno sme si mohli pripomenúť jeho 170. výročie vzniku. To sa nieslo v znamení osláv v rodisku ich prvého redaktora (strana 2) i v meste, kde vyšlo prvé číslo – v dnešnej Budapešti (strany 16 a 17). Vo vtedajšom centre Slovákov sa presne 7. novembra stretli pracovníci Katolíckych novín i Spolku sv. Vojtecha so Slovákmi žijúcimi v Maďarsku.

Na minulý režim dnes už s úsmevom spomínajú kostolní speváci z Močenka, ktorých moc mohla sledovať už len pre ich účasť v cirkevnom zbore. Tento rok toto zoskupenie oslavuje 40 rokov od svojho vzniku. Dnes v ňom spievajú deti, synovci či netere ľudí, ktorí v spevokole pôsobili v minulosti. Aj o tom, že sú ako jedna veľká rodina, sa dočítate na stranách 10 – 11.

O kresťanských umelcoch, obetavých manželoch či mladých veriacich ľuďoch sme si ešte pár desiatok rokov dozadu toho veľa prečítať nemohli. Dnes môžeme, aj na stranách 18 či 19, ktoré - ako zvyčajne - patria mladým. Príbeh manželov Mardonovcov, ktorí pomáhajú ľuďom s mentálnou poruchou, môže povzbudiť aj nás. Nemusíme sa hneď začať venovať ľuďom s nejakým postihnutím. Pomáhať môžeme skúsiť v svojom okolí – chorým príbuzným, pamätať na chudobných.

Žilinský biskup Tomáš Galis nám na stranách 8 - 9 pripomína: „Byť kresťanom nie je o triumfoch, ale o službe a strácaní sa, aby iní mohli rásť.“