Editoriál 48/2021

Adventom i Vianočným obdobím sa často nesú slová ako pomoc, solidarita, blízkosť či podelenie sa. Nabáda nás k tomu svätý Mikuláš i samotné Božie Dieťa. „Ako v minulosti, tak aj dnes ľudstvo potrebuje ,svätých Mikulášov‘, ktorých srdce a intelekt sú prežiarené Božím svetlom, aby svojich poslucháčov motivovali nezištne sa otvárať potrebám iných,“ píše na stranách 8 – 9 Jozef Vojtek, keď vysvetľuje život a príklad obľúbeného svätca.
Anna Stankayová 30.11.2021
Editoriál 48/2021

Tieto slová rezonovali aj pred pár mesiacmi, keď juh Moravy náhle zasiahlo ničivé tornádo. „Sme si vedomí, že v tejto situácii nemáme toľko síl, aby sme to zvládli sami.

O to viac si vážime službu každého,“ povedal pre Katolícke noviny Marián Kalina, farár v Moravskej Novej Vsi, kde tornádo zničilo dva kostoly a stovky domov.

Okrem materiálnej a finančnej pomoci veľmi pomáha miestnym obyvateľom i ľudskosť a empatia: „Niekedy im naozaj stačí, že ich človek počúva, vníma a porozpráva sa s nimi,“ prečítate si na stranách 16 – 17.

Človek po vážnych traumatizujúcich udalostiach prechádza od šoku i hnevu cez smútenie až po fázu vyrovnania. Svoje o tom vie i  Monika Jedličková. Na stranách 12 – 13 porozprávala o nečakanej strate manžela. A hoci jej rany nie sú ešte úplne zahojené, o manželovi hovorí, že jej ukázal pravé hodnoty.

„Vedel naplno prežívať prítomnú chvíľu. Všetko vnímal ako dar a nič nebral ako samozrejmosť.“ Tieto myšlienky môžu byť návodom do nadchádzajúcich dní či týždňov i pre nás.

Skúsme počúvať, otvárať sa potrebám iných a prežívať prítomnosť naplno. Nech nás k tomu vedie a sprevádza nás aj ich stelesnený príklad – svätý Jozef, ktorého mimoriadny rok sa onedlho končí.