Editoriál 5/2023

Aktuálne dni nám ponúkajú mnoho výziev a podnetov na zamyslenie, ale aj na modlitbu a konkrétne skutky lásky k blížnemu.
Zuzana Artimová 31.01.2023
Editoriál 5/2023

Robte dobro, domáhajte sa práva bola hlavná téma tohtoročného Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov, ktorá vychádzala zo slov proroka Izaiáša. Veta, ktorú prečítame za pár sekúnd, je nesmierne náročná na realizáciu v praxi.

Vďaka Bohu za ľudí, ktorí nemajú tejto vety iba plné ústa, ale pokorne a trpezlivo ju napĺňajú dobrým úmyslom a skutkami. No stáva sa, že aj keď je na začiatku dobrá myšlienka nasledovaná skutkami, na konci často nie je žiadne ďakujem.

Svoje o tom vedia mnohí kňazi, rehoľníci a rehoľníčky. Vnímame ich poslanie, službu a prácu ako čosi samozrejmé, veď sú tu pre nás... Aj oni sami to tak iste vnímajú, ale je to naozaj také samozrejmé?

Poznám mnohých úžasných kňazov, rehoľných bratov i sestier. Svojím životom pre Krista sú veľkým povzbudením a svetlom v tomto náročnom svete. Žijú svoju vieru naplno. Vydávajú svedectvo o tom, že láska nikdy nezanikne.

Veď – ako hovorí Svätý Otec František: „Viera je nádherný príbeh lásky, o ktorý sa treba s radosťou podeliť.“ Tento týždeň majú zasvätení bratia a sestry sviatok, tak si na nich spomeňme v modlitbe a svoje ďakujem tak vyslovme vo svojom srdci.

Uvedomme si, že aj oni sú ľudia a žijú v rovnakom reálnom svete ako my ostatní „normálni“ laici. Ako žijú? Čím žijú? Prečo sa rozhodli pre duchovné povolanie a prečo v ňom vytrvali? Na to sa ich pýtame v tomto vydaní KN. Skúsme sa ich však opýtať aj zoči-voči, prejavme záujem o ľudí, ktorí sú nám k dispozícii, či je sviatok, piatok.