Editoriál 51-52/2019

Na Štedrý večer v roku 1914, počas prvej svetovej vojny, sa stala bezprecedentná udalosť, ktorá nemala nikdy predtým ani potom obdobu.
Igor Hanko 19.12.2019
Editoriál 51-52/2019

V zákopoch na západnom fronte proti sebe stáli nemeckí a britskí vojaci. Zbrane postupne utíchali. Hovorí sa, že boli úseky, v ktorých sa zo znepriatelených zákopov na striedačku ozýval spev vianočnej koledy Tichá noc, svätá noc.

Z jedných zákopov po nemecky a potom z tých oproti po anglicky. Na úsvite ďalšieho dňa sa odohralo niečo, čo sa vo vojne nestáva. Vojaci bez zbrane opúšťali zákopy a začali sa zmierovať. Britskí s nemeckými. Veteráni dokonca hovoria o usporiadaní malých futbalových zápasov. Pokoj tejto svätej noci im spontánne napĺňal srdcia a dodával odvahu na prejavy ľudskosti.

Vianoce majú v sebe neuveriteľnú moc. Slávime príchod Boha, ktorý sa stáva jedným z nás. A tento Boh je Láska. Vzdal sa božskej prirodzenosti, aby nás učil pravej ľudskosti.

Na tento čas, keď sme k sebe milší, sme vám, milí čitatelia, pripravili nádielku pútavých reportáží, rozhovorov a článkov. Súčasťou bohatého vianočného dvojčísla je opäť obľúbená magazínová príloha, ale i nástenný kalendár.

Vianočné dvojčíslo prináša okrem iných tém rozhovor s atletickým komentátorom a športovým manažérom Alfonzom Juckom (strany 10 – 11), s Vierou Labudovou, manželkou zosnulého herca Mariána Labudu (strany 38 – 39) či rozhovor o kardinálovi Tomášovi Špidlíkovi (strany 24 – 25) a biskupovi Michalovi Buzalkovi (strany 32 – 33).

Milí čitatelia, nech najväčší dar tejto svätej noci naplní aj vás. Prajem vám pokojné a milostiplné vianočné sviatky v kruhu milovaných.