Editoriál 51-52/2022

Vážení čitatelia, pri písaní editoriálu som si spomenula na českú pieseň Půlnoční. Václav Neckář v nej okrem iného spieva: „Chmury, trable, starosti, nechal jsem ve městě. Už slyším lidi na půlnoční zpívat v kostele.“ Pre mňa tieto slová vystihujú to, čo v kútiku srdca od Vianoc očakávame. Zázrak. Ten, ktorý vyrieši problémy a zocelí, čo sa rozbilo v srdciach a medziľudských vzťahoch. Je to totiž výnimočný čas, ktorý otvára dvere pre nápravu, pre lásku a nádej. Toto všetko ponúka narodený Ježiš, Spasiteľ sveta. To, či to prijmeme, závisí od nás...
Andrea Predajňová 20.12.2022
Editoriál 51-52/2022

A práve tieto atribúty sme sa snažili obsiahnuť vo vianočnom dvojčísle. Vianoce sú nielen o tradíciách (reportáž z Lendaku s. 18 – 21), ale najmä o ich duchovnom odkaze.

V súčasnej sekularizovanej spoločnosti ako majáky nádeje vyznievajú svedectvá spoločensky známych ľudí, ktorí sa nehanbia verejne prihlásiť k viere (rozhovor Matej Beňuš s. 16 – 17, rozhovor František Kovár s. 48 – 49, ale aj Listáreň s. 34 – 37).

A o tom, že aj v ťažkých životných podmienkach môžeme nájsť betlehemské Dieťa, svedčí sestra Františka (s. 6 – 7). Vážení čitatelia, ďakujem vám za vašu priazeň a podporu. Je pre nás zaväzujúca. Veľmi by som si priala, aby Katolícke noviny boli vaším spoločníkom aj v ďalšom roku.

Chceme viac hľadať Dobro, ktoré sa ukrýva v našich životoch. Všetci v tomto neľahkom období, keď prežívame krízu hodnôt, potrebujeme viac lásky, pochopenia, odpustenia a blízkosť betlehemského Dieťaťa.

Veď anjeli to povedali pastierom zreteľne: „Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle.“ Prajem vám milostiplné Vianoce.