Editoriál 6/2020

V nedeľnom evanjeliu počujeme slová, že sme „soľou zeme a svetlom sveta“. 
Anna Stankayová 04.02.2020
Editoriál 6/2020

Svetlom, ktoré nezhaslo, a soľou, ktorá nestratila chuť ani počas dlhovekého života, je dnes 94-ročný stále činný kostolník z Púchova i 100-ročný kňaz z Cabaja-Čápora. Mladší z nich však smutne konštatuje, že „mladí ľudia strácajú zbožnosť, entuziazmus pre vieru sa vytratil a ľudia sa zameriavajú viac na svoj osobný prospech“ (strany 10 a 11).

Ježišovou výzvou: „Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je na nebesiach“ (Mt 5, 16) sa riadia aj lekárnici za život, ktorí si uplatňujú výhradu vo svedomí a pacientom neetické či viac škodiace ako pomáhajúce lieky odmietajú vydávať. Problém nie je len s rôznymi druhmi antikoncepcie, ale napríklad i s očkovacími látkami.

„Pri príprave vakcín sa využíva viacero druhov buniek z potratených detí, ktoré boli zabité umelým potratom napríklad v dvanástom (koniec tretieho mesiaca), štrnástom alebo osemnástom týždni - a bunky z ich pľúc, rohovky a iných častí boli ďalej použité,“ približuje realitu vzniku viacerých očkovacích látok farmaceutka (strany 12 – 13).

Svetlom, ktoré svieti aj v čoraz nebezpečnejšej krajine, akou je Mexiko, je množstvo jej skvelých obyvateľov s láskou v srdci. Dobro a viera totiž prekonajú všetky prekážky (strany 16 - 17).

Nedeľné evanjeliové slová môžu byť aj pre nás povzbudením, aby sme všetko, čo v živote robíme, robili v súlade s naším svedomím. Aby cez nás svietilo svetlo Pánovo. „Vtedy výrazne zjavujeme jeho obraz všetkým. Nech sa nám to darí“ (strany 8 – 9).