Editoriál 8/2021

Už dva mesiace sú zatvorené kostoly, bohoslužby prežívame pri televízoroch, rádiách, smartfónoch. Nie je to pravé orechové.
Ján Lauko 23.02.2021
Editoriál 8/2021

Byť osobne prítomný v kostole, prežívať svätú omšu s ostatnými veriacimi, prijímať eucharistického Krista – to všetko dáva bohoslužbe jedinečný rozmer. No momentálna situácia si od nás vyžaduje zodpovedný prístup.

Ak chceme poraziť koronavírus a v pokoji sa vrátiť do kostolov, musíme dodržiavať opatrenia. Či sa nám to páči, alebo nie. V poslušnosti by sme sa mohli inšpirovať svätým Jozefom, ktorému asi tiež nebolo po vôli všetko, čo od neho Boh vyžadoval (s. 8 – 9).

Naši otcovia biskupi myslia na duchovné potreby veriacich. Preto vládu poprosili, aby našla primeranejší spôsob nastavenia opatrení a na bohoslužby pustila aspoň vyliečených a zaočkovaných (s. 2). To je asi nateraz jediná schodná alternatíva.

Čo ostatní? Dá sa vôbec v prebiehajúcom pôste duchovne posilniť bez sviatostného života? Áno, dá. Ako píše v rubrike Vaše otázniky špirituál Miroslav Hafera, Božia milosť môže prúdiť do srdca aj cez iné prostriedky než iba sviatosti. Napríklad prostredníctvom modlitby, čítania Svätého písma a skutkov lásky (s. 14).

V tejto súvislosti si môžete prečítať príspevok jezuitu Jozefa Šuppu, ktorý ponúka rady, ako si doma urobiť duchovné cvičenia (s. 16 – 17).

Pandémia je pre nás výzvou byť misionármi. Buďme v súčasnej situácii poslami nádeje, pokoja a radosti. Pozývajú nás k tomu mnohí kňazi, ktorí pomáhajú ako dobrovoľníci (s. 11).

Zároveň verme, že sa čoskoro budeme môcť duchovne posilniť plnohodnotným prežívaním Eucharistie.