Editoriál

Miroslava Gromanová 19.03.2024

Editoriál 12/2024

Nájsť si dobrého, milujúceho manžela, manželku je prianie, s ktorým ideme za Ježišom mnohí. Potom je na nás, či si manželstvo budeme pestovať, vnášať doň viac a viac lásky a dôvery, alebo či nás postupne začnú rozdeľovať banality. Lebo naozaj ťažké skúšky manželov odovzdaných Bohu skôr spoja.
Editoriál 12/2024
Lívia Dvorská 12.03.2024

Editoriál 11/2024

Slovensko čakajú prezidentské voľby. Hoci sú kompetencie prezidenta obmedzené, nie je len reprezentačnou bábkou.
Editoriál 11/2024
Zuzana Artimová 05.03.2024

Editoriál 10/2024

Dodnes mi znie v ušiach potlesk, ktorým sme v auguste 2022 vyprevádzali rakvu kardinála Jozefa Tomka z Katedrály sv. Martina v Bratislave na púť do Katedrály sv. Alžbety v Košiciach. Aj keď nám po tvárach tiekli slzy, usmievali sme sa. Chlapec z Udavského sa vracal domov.
Editoriál 10/2024
Marián Špacai 27.02.2024

Editoriál 9/2024

Hneď na úvod to najpodstatnejšie. Tak ako svätý Pavol, aj ja „som si istý, že ani smrť, ani život, ani anjeli, ani kniežatstvá, ani prítomnosť, ani budúcnosť, ani mocnosti, ani výška, ani hĺbka, ani nijaké iné stvorenie nás nebude môcť odlúčiť od Božej lásky, ktorá je v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi“ (Rim 8, 38 – 39).
Editoriál 9/2024
Milada Čechová 20.02.2024

Editoriál 8/2024

Neviem, ako by som reagovala na násilie v mojej blízkosti dnes. Možno menej emotívne, ale účinnejšie ako kedysi.
Editoriál 8/2024