Editoriál

Ivan Šulík 12.04.2022

Editoriál 15-16/2022

Milí naši čitatelia, po dlhých dvoch rokoch stojíme na prahu Veľkej noci, ktorú budeme môcť opäť naplno sláviť. Žiaľ, tentoraz v tieni vojny u našich susedov. Spojme sa preto v modlitbe za pokoj a mier, nezabúdajme v radostných chvíľach na tých, ktorí trpia.
Editoriál 15-16/2022
Ján Lauko 05.04.2022

Editoriál 14/2022

Kvetná nedeľa, po novom Palmová nedeľa (s. 2), je tradičným termínom hromadných veľkonočných spovedí. Mnohí z nás v tento deň pristupujú k sviatosti zmierenia, aby si napravili vzťah s Pánom pred najväčšími kresťanskými sviatkami. A keďže pred spovednicami sa môžu tvoriť dlhé rady, kňazi často volia rýchlejšiu formu spovede, aby sa dostalo na každého.
Editoriál 14/2022
Miroslava Gromanová 29.03.2022

Editoriál 13/2022

Chuť načúvať, viesť dialóg, pomáhať iným. Toto sú správne prostriedky na riešenie aktuálnych spoločenských kríz. Lebo byť sebecký a zatvárať oči pred problémami nás neposunie ďalej. Svet potrebuje veľa vecí zmeniť. Akútne si to uvedomujeme teraz, keď nielen dva národy, ale viaceré krajiny sveta zasahujú vojnové plamene.
Editoriál 13/2022
Martina Grochálová 22.03.2022

Editoriál 12/2022

Nikdy som celkom nerozumela otázkam feminizmu či spochybňovania postavenia žien v Cirkvi. Pri „ženskej otázke“ si nevdojak vždy s úsmevom spomeniem na istú katolícku feministku, ktorá kňazovi vysvetľovala, že síce súhlasí s učením Cirkvi, no podľa nej by ženy mali mať možnosť prijať kňazstvo. „Priznám sa, že aj ja som si to dlhý čas myslel,“ odvetil kňaz potmehúdsky, „až kým som nespoznal vás.“
Editoriál 12/2022
Milada Čechová 15.03.2022

Editoriál 11/2022

Milí čitatelia, ťažko sa hľadajú slová, ktoré by, akokoľvek úprimné, nevyznievali oproti momentálnej ťaživej skutočnosti prázdno. A tak ich je lepšie ponoriť v modlitbe do mlčanlivosti.
Editoriál 11/2022