Hľadači pravdy

Sotva možno nájsť dvoch rozdielnejších ľudí. Jeden vzdelaný intelektuál, hlboko zakorenený v katolíckej viere, druhý vzdorovitý rebelant, ktorý pre svoje komunistické presvedčenie opustil Katolícku cirkev.
Martina Grochálová 23.05.2023
Hľadači pravdy

Medzi dvoma Bavormi – Josephom Ratzingerom a Petrom Seewaldom – vznikol navzdory tomu úprimný vzťah vzájomnej úcty a dôvery, trvajúci tri desaťročia.

A práve toto puto vypovedá o ich osobnej kvalite a hodnotách, na ktorých postavili svoj život. Peter Seewald bol na prvý pohľad odpadlík.

V mladosti ho očarila ideológia, ktorej uveril viac ako Kristovi. No pripustil, že sa mohol mýliť. Poctivo premýšľal a uvedomil si, aké dôležité je zakorenenie v kresťanskej kultúre, z ktorej vzišiel.

Aj preto dal svoje deti neskôr pokrstiť. Chcel im dať šancu rozhodnúť sa, či v Cirkvi zotrvajú alebo odídu. Na ceste svojho duchovného dozrievania a hľadania neplánovane stretol Josepha Ratzingera.

Pre vtedajšieho kardinála, ktorý zrovna nebol v kurze, sa stalo hľadanie pravdy životným programom. Azda aj to bol dôvod, že dal férovú príležitosť ľavicovému novinárovi.

Už na prvom stretnutí sa s ním zhováral otvorene, bez predsudkov a odsudzovania. Súhlasil aj s knihami rozhovorov, trpezlivo odpovedal na stovky zvedavých, kritických i provokatívnych otázok.

Z odstupu sa zdá, akoby Peter Seewald kráčal v Benediktových šľapajach, no robí to vlastným jedinečným štýlom. Veď ako povedal Benedikt XVI., k Bohu vedie toľko ciest, koľko jestvuje ľudí.