Komentár

Martin Kramara 16.07.2024

Presvedčenie o vlastnej pravde

Keď pred viac ako šesťdesiatimi rokmi americký arcibiskup Joseph Rummel exkomunikoval troch ľudí, ktorí viedli odpor voči spoločnému vyučovaniu černochov a belochov na katolíckych školách, vzbudilo to v USA rozruch.
Presvedčenie o vlastnej pravde
František Kavecký 16.07.2024

Keď si spomenieme na modlitbu

Sú dni, keď nechcete uveriť vlastným očiam, že to, čo vidíte, je naozaj pravda. Nikdy nezabudnem na zábery z 11. septembra 2001. Udalosti sa mi javili také absurdné, že som ich nedokázal niekoľko hodín prijať ako realitu. Dnes je to podobné.
Keď si spomenieme na modlitbu
Marek Šmid 09.07.2024

Prispejú novely k pocitu spravodlivosti?

Ústavnosť a protiústavnosť častí nedávno prijatých trestných noviel je zatiaľ veľmi čerstvá otázka a čaká sa na písomné zverejnenie nálezu Ústavného súdu a jeho odôvodnenia v zbierke zákonov, ktoré sa spája s účinnosťou ustanovení týchto noviel.
Prispejú novely k pocitu spravodlivosti?
Juraj Šúst 02.07.2024

Kresťanstvo a LGBT

Na nedávnych Hanusových dňoch dostal americký profesor Robert P. George otázku, či je možné zvrátiť legalizáciu rovnakopohlavných zväzkov.
Kresťanstvo a LGBT
Milada Čechová 02.07.2024

Boh bude súdiť národy

Ako zjavené učenie je Tradícia v  podstate synonymom Cirkvi. Ale je tu aj tradícia vyplývajúca z toho, že ľudia sú smrteľní, no spoločnosti už menej a prežívajú tak, že si odovzdávajú svoju identitu a funkcie.

Boh bude súdiť národy