Komentár

Jaroslav Šebek 09.01.2024

Hlbší dotyk Boží

Do predvianočnej atmosféry zasiahlo (nielen) v Prahe vražedné šialenstvo, ktoré sa tri dni pred Štedrým dňom rozpútalo na filozofickej fakulte. Veľmi ťažko som sa s touto udalosťou vyrovnával aj ja.
Hlbší dotyk Boží
Ján Lauko 02.01.2024

Nové veci

Keď Vatikán pred Vianocami zverejnil deklaráciu o možnosti požehnávania párov rovnakého pohlavia, vyvolalo to zmiešané reakcie. Progresívna scéna vítala tento krok s nadšením, že Cirkev vychádza v ústrety sexuálnym menšinám. Naopak, ultrakonzervatívci ostali zarazení a dokonca sa objavili názory, že takéto požehnania sú rúhaním. Ani umiernená kresťanská scéna nevedela k tejto téme zaujať úplne jasné stanovisko. Dôkazom toho sú vyhlásenia niektorých biskupských konferencií, ktoré označujú tento krok za gesto pozornosti, no musia sa so znením deklarácie ešte lepšie oboznámiť.
Nové veci
Martin Kramara 12.12.2023

Kto čím hreší, tým trestaný býva

Medzi hriechy, na ktorých sa toto príslovie dá overiť, patrí aj zlá starostlivosť o telo. Len si spomeňte na vianočné prejedanie. Svoju daň si vyberá okamžite. Je nám zle, nevieme zapnúť nohavice, v horšom prípade ani zaviazať topánky. Kilá navyše sú okamžitý trest. Po ňom ale prichádzajú ďalšie. Slabé fungovanie tela má vplyv na náš osobný, pracovný aj duchovný život. Keď nevieme podať výkon, keď nás dookola zmáhajú choroby zo zlej životosprávy, potom strádajú všetky oblasti. Naše telo je Boží dar a o dar sa treba starať. Hoci tento dar nie je cieľ, ale prostriedok: telo máme na konanie toho, čo je naším poslaním. Preto ho treba „krotiť“, keď nás chce ovládať, ale aj trénovať, aby čo najlepšie slúžilo.
Kto čím hreší, tým trestaný býva
Ľudovít Malík 05.12.2023

Nič nie je zbytočné

Rómske etnikum je komplexná téma, a nielen na Slovensku. Všade v Európe Rómovia žijú a vzťah ľudí k nim je rôznorodý. Niekde sú vytlačení na okraj spoločnosti, inde žijú ako moderní nomádi, kočujúci s karavanmi po krajine.
Nič nie je zbytočné
Jaroslav Šebek 28.11.2023

Akého Boha v Advente čakáme?

Priznám sa, že adventný čas mám zo všetkých liturgických období najradšej. Nielen pre blížiace sa vianočné sviatky, ale aj pre istú tajuplnosť, atmosféru očakávania niečoho nového, krásneho, čo prebíja všednosť.
Akého Boha v Advente čakáme?