Komentár

Marek Šmid 24.01.2023

K „posvätnosti“ profánnych vecí

Ako právnik som dostal otázku, či je slovenská ústava posvätnou pre občanov. Zaujímavá otázka... Mám názor, že v ostatnom desaťročí sa s ústavou skutočne počíta aj pri otázkach, ktoré by ju azda mali sprevádzať, nie však charakterizovať, a to nielen na Slovensku.
 

K „posvätnosti“ profánnych vecí
Martin Kramara 17.01.2023

Dáme si povedať?

Vojna na Ukrajine, vládna kríza, zdražovanie energií... To všetko sa na nás valí z novín, televíznych obrazoviek, internetu. Kto však denne otvára napríklad aj liturgické čítania, tomu jasne zaznieva: „Nerob druhému to, čo nechceš, aby druhý robil tebe. Znášajte sa navzájom v láske. Z toho, čo máš hojnosť, daj druhému.“
Dáme si povedať?
Jozef Kozák 10.01.2023

Náročný pápež

Začiatky môjho vzťahu k pápežovi Benediktovi boli rozpačité. Po usmievavom Jánovi Pavlovi II. sa mi voľba Benedikta XVI. zdala ako výrazný odklon od nastavenej „tváre Cirkvi“. Chýbal mi ten príťažlivý a prívetivý obraz námestníka Ježiša. Až do chvíle, keď mi pri jednej debate ktosi povedal zlomovú vetu. Na pápeža Jána Pavla II. sa stačilo pozerať, pápeža Benedikta XVI. musíš čítať.
Náročný pápež
Martina Grochálová 03.01.2023

Učiteľ storočia

Benedikt XVI. si počas svojho života získal mnoho prívlastkov a nálepiek – od pancierového kardinála cez pápežovho strážneho psa až po tichého pápeža. Po celý život ho obklopovali oddaní zbožňovatelia i neúprosní kritici. No on vďaka vnútornej slobode a  pevnému presvedčeniu neohrozene kráčal vlastnou cestou odkrývania pravdy a hľadania Krista. Hoci dosiahol najvyššie cirkevné posty, jeho jedinou životnou ambíciou bolo byť kňazom, teológom, učiteľom.
Učiteľ storočia
Róbert Letz 03.01.2023

Bilancia tridsiatich rokov

Pri výročiach sa zvykne bilancovať. Od vzniku samostatného Slovenska uplynuli už tri desaťročia. V dejinách národa to nie je veľa, ale toto obdobie je mimoriadne živé a zložité.
Bilancia tridsiatich rokov