Aby nič nevyšlo nazmar

Sú ľudia, ktorých zakaždým inšpirujú texty pápeža Františka; a tiež sú ľudia, ktorých zakaždým inšpirujú texty o svätom Jánovi Pavlovi II. Ak patríte k obdivovateľom aspoň jedného z nich, akiste vás poteší knižná novinka Svätý Ján Pavol Veľký (Spolok svätého Vojtecha, Trnava 2020).

Mária Peterčáková 05.09.2020
Aby nič nevyšlo nazmar

Knižné rozhovory naberajú v posledných rokoch na obľube. Nečudo. Dynamické, hutné, štylisticky pútavo členité, mnohé z nich aktuálne a nadčasové zároveň. Aj kresťanské vydavateľstvá naskočili na túto vlnu, a ak sa takýmto spôsobom predstavuje (mediálne) známa osobnosť, úspech je väčšinou zaručený.

V SSV bol tento žáner najlepšie prijatý pri sérii rozhovorov kňaza Marca Pozzu s pápežom Františkom o najznámejších katolíckych modlitbách – tituly Otče náš (2018) či Zdravasʼ, Mária (2018) možno bez preháňania označiť za bestsellery.

Graficky a do istej miery výstavbou na ne odkazuje titul Svätý Ján Pavol Veľký, ktorej autorom (respektíve tým, kto viedol dialóg s pápežom) je iný kňaz, konkrétne Luigi Maria Epicoco. Oplatilo sa mu staviť na populárny model?

Autor

Zrejme akékoľvek dielo o Jánovi Pavlovi II. by bolo čitateľskou obcou pozitívne prijaté, a dupľom v roku 2020, keď si pripomíname až dve jeho výročia. Verme však, že Luigi Maria Epicoco mal ušľachtilé, nie obchodnícke pohnútky, keď tvoril dielo o populárnom pápežovi, o ktorom uvažuje iný populárny pápež.

Sám autor svoje motivácie v úvode objasnil takto: „Aby ‚nič nevyšlo nazmar ´, pozbierali sme tieto ‚zvyšné odrobiny´ (porov. Jn 6, 12) z veľkého pecňa chleba, ktorý pre všetkých rozmnožilo magistérium pápeža Františka.“

Hutné a pritom stručné kapitoly, korešpondujúce so životnými kapitolami Karola Wojtyłu, uvádza autor krátkym zhrnutím. Občas ich prešpikuje vlastnými myšlienkami, postrehmi. Až potom sa o predstavených udalostiach rozpráva so súčasným pápežom.

František

Františkove postrehy a myšlienky sú často stručné, a predsa z nich preniká to, čo mnohí z nás zbožňujú na jeho homíliách – sviežosť, radosť, milosrdenstvo. O jednom zo svojich predchodcov hovorí úctivo, snaží sa vyjadriť k všetkému, čo od neho autor čaká - a predsa tak trochu cítiť, že téma mu nie je celkom blízka, že autorove niekedy až „nútene“ pôsobiace hľadania prienikov či podobností životov oboch pápežov sú skôr jeho nadinterpretáciou.

Možno tu niekde pramení aj relatívna stručnosť knihy – viac ako 74 strán spomienok či názorov na Jána Pavla II. súčasný pápež skrátka nemá, hoci z jeho odpovedí cítiť ochotu.

Ján Pavol II.

Aj z týchto „odrobiniek“ sa však dá veľa naučiť či pripomenúť si o azda najobľúbenejšom pápežovi 20. storočia.

Jeho spiritualita a život sú fascinujúce a inšpirujúce; veď, ako v knihe hodnotí aj pápež František, „bol to veľký človek. (...) Veľkosť tohto človeka jednoznačne spočíva v jeho normálnosti. Všetkým nám ukázal, že byť kresťanom znamená byť normálny, a pritom byť hlboko spojený s Kristom. A práve preto každé jeho gesto, každé jeho slovo a každá jeho voľba mali veľkú hodnotu a zanechali hlbokú stopu“.

Sumarizácia

Z knihy cítiť, že je premodlená; nad mnohými myšlienkami sa dá zamyslieť, o mnohých meditovať, rozjímať. Hoci stručná, predsa v nej nájdeme dosť – respektíve toľko, na koľko sme pripravení.

Sama osebe je dôkazom, že aj z „odrobiniek“ sa dá nasýtiť, ak za ich vznikom stojí Duch Svätý.