Ako kreovať mladého muža

Monografia Juraja Sedláčka Kríza identity muža: O krehkosti mužskej autenticity a otcovstva, ktorá zatiaľ vyšla len v angličtine, vystihuje najpodstatnejšie faktory vplyvu dnešnej doby na vývin dospievajúceho muža.
Jaroslav Spodniak 02.10.2018
Ako kreovať mladého muža

Ilustračná snímka: ingimage.com

Za základnú oblasť vplyvu na kreovanie hodnôt mladého muža považuje autor mediálnu oblasť, ktorá najviac odráža nestabilitu jeho vnútorného sveta.

Vnútorný svet muža podľa autora ovplyvňujú tri piliere: modlitba, práca, vzor.

Je autentický, čím preukázateľne vedie, určuje smer, vychováva, formuje. Je sám sebou, vie sa vnútorne oddať, počúvať druhého, venovať sa mu. Nereaguje, ale sám koná.

Nie je bábkou, nástrojom v rukách druhých ľudí s postrannými úmyslami. Je pritom otvorený na podnety druhých. Netrápi sa, keď urobí chybu, ale uvedomí si ju, poučí sa z nej, a tým rastie.

Ako chlapec sa narodil, mužom sa však stáva a denne o to bojuje: dorastaním do sebadarovania.

V druhej časti sa autor zameriava na neprítomnosť otca, ktorá môže viesť až ku hladu po hľadaní identifikácie s mužským svetom.

Východisko vidí v citovej zrelosti, pomenovaní a prekonaní najčastejších mužských strachov a v modlitbe založenej na mužskej viere, prostredníctvom ktorej sa rodí skutočná identita a maskulinita muža.

Za prelomový považuje posttraumatický rast v oblasti sebaformovania a následnom sebaprijatí svojej skutočnej hodnoty muža dnešnej doby.

Pevne verím, že sa monografia stane cennou inšpiráciou pri hľadaní a nachádzaní pevného bodu, ktorým je v každej dobe jedine Boh, pretože jeho prikázania sú nemenné a rovnaké bez ohľadu na priestor a čas.

Ak mladý muž úprimne verí v zasľúbenia od Boha, bude jeho život pod tým najlepším Otcovským vedením, ktoré možno v reálnom živote nikdy nezažil.