Biskup oživuje históriu i zápas o vieru

Pohľad do dejín nám pomáha lepšie vnímať prítomnosť. Preto má zväčša každá kniha s historickým námetom okrem samého príbehu aj poučný rozmer. Biskup Rábek siahol v svojom románovom rozprávaní po veľkomoravskom námete a pred zrakom čitateľa tak oživuje vyše tisícročné udalosti.
Radoslav Matejov 02.05.2020
Biskup oživuje históriu i zápas o vieru

Zoborský kláštor sa stal kulisou historického románu biskupa Františka Rábeka. Ilustračná snímka: wikimedia commons

Historický román Tajomstvo zoborského kláštora je plynulým sledom situácií, zápletiek a rozhovorov, ktoré zachytávajú formovanie kresťanstva na Veľkej Morave.

Biskup Rábek pri písaní dobre zhodnotil, že netreba kronikársky rekapitulovať účinkovanie bratov sv. Cyrila a Metoda. Tieto informácie sú všeobecne známe, prípadne ľahko dostupné.

Autor sa pustil tvorivejšou cestou a zacielil sa na zrkadlenie danej doby v dušiach a dialógoch dvoch významných mužov: sv. Gorazda a kniežaťa Svätopluka. Spoznávame ich v staršom veku, v čase, keď Gorazd píše o živote sv. Metoda, ktorý sa nám zachoval dodnes, a Svätopluk sa zastaví v zoborskom kláštore.

Spomínajú na vtipné historky z mladosti, ale aj na dôležité rozhodnutia, ktoré museli v živote urobiť. Sv. Gorazd, ako žiak sv. Cyrila a Metoda, nás sprevádza misiou oboch svätcov na Veľkej Morave, rozpráva o putovaní i veľkých stretnutiach s vládcami či pápežmi.

Zachytáva ich slová a konanie, genialitu sv. Cyrila pri tvorbe a používaní slovanského písma hlaholiky, rovnako evanjeliovú pevnosť a rozhodnosť sv. Metoda, prvého arcibiskupa Veľkej Moravy.

Sme svedkami kľúčových chvíľ, ako napríklad príhovoru sv. Cyrila ľuďom slovami Proglasu, prvej slovanskej básne, ale tiež osobnej obety, ktorú sv. Gorazd urobí, keď sa rozhodne pre rehoľný život.

Osobný život na plátne toho politického sa odvíja aj v prípade Svätopluka, bojovného, vypočítavého, ale aj jedinečného a schopného vládcu.

Línia vykresľovania neľahkej povahy tohto najmocnejšieho vládcu Veľkej Moravy, zachytenie búrok jeho svedomia, ťažkostí s priznaním chýb a vyrovnávanie sa s konfliktom so sv. Metodom sú jednými z najzaujímavejších momentov románu.

Biskup Rábek napísal knihu, ktorá prostredníctvom jeho zobrazenia svätého života hlavných protagonistov aj prekonávania pochybení povzbudí čitateľa vo viere.

Ide o dynamickú fresku z krásneho, no nemenej zložitého obdobia, ako máme dnes. Môže nás pritom poučiť, že viera v Boha je zápasom, ktorý musí absolvovať každý z nás!

Možno nám aj dnes padne vhod krátke odporúčanie, ktoré sv. Metod povie bratovi: „Neboj sa, vydrž, zasa bude všetko dobré.“

František Rábek: Tajomstvo zoborského kláštora. Marianka, Ordinariát OS a OZ SR, 2019