Byť mužmi a ženami obety

Pri zrode nových kňazských povolaní nachádza svoje uplatnenie aj známy latinský citát Verba movent, exempla trahunt – Slová povzbudzujú, príklady tiahnu. U mnohých, ktorí sa rozhodli zasvätiť svoj život Kristovi a nasledovať ho v službe, zohral dôležitú úlohu práve príklad horlivého kňaza.
Miroslav Šidlo 02.05.2020
Byť mužmi a ženami obety

Mladý kňaz postupne pre Boha získava rozmanité duše. Ilustračná snímka: unsplash/Josh Applegate

Keď Spolok svätého Vojtecha na konci roka 2019 vydal v svojej Retro edícii román Muž obety, ponúkol čitateľom svedectvo o živote francúzskeho vidieckeho kňazstva, ktoré jeho autorka Yvonne Estiennová, ako sama hovorí, vyskladala zo svojich zápiskov o kňazovi, v ktorom našla krásu posvätenej duše.

Služba a túžba
Kniha pútavo rozpráva o prvých kňazských rokoch mladého Petra Augiera a približuje radosť, s ktorou nastupuje na svoje prvé farárske miesto. Hoci by sa mohlo zdať, že svoj prvotný zápal stratí, nedá sa odradiť nezáujmom a povrchnosťou svojich veriacich ani znechutením svojich kňazských kolegov.

So živou vierou a obetavou láskou sa usiluje byť dobrým pastierom pre tých, ktorí sú mu zverení, a za krátky čas si získava ich srdcia. Jeho príkladný kňazský život, duch modlitby, no najmä obety, a to niekedy naozaj obdivuhodnej, dokáže v spolupráci s Božou milosťou naozaj zázraky.

Román Muž obety určite poslúži ako povzbudenie nielen pre tých, ktorí hľadajú ideál kňazského života pre svoje budúce povolanie, ale pevne verím, že aj nás kňazov môže povzbudiť do horlivejšej a obetavejšej služby a túžby celý sa odovzdať Kristovi.

Je však povzbudením pre všetkých, ktorí sa rozhodnú knihu si prečítať. Príklad Michala Augiera, ktorý sa pevne usiloval nerobiť nič polovičato, ale s plným nasadením seba samého, rozhodne, láskavo a obetavo, je pre nás výzvou, nech už robíme čokoľvek, doma, v škole alebo v práci. 

Farár „šťastie“
Kniha v sebe ukrýva jednu dôležitú skutočnosť.

Je ňou potreba spolupráce kňaza ako vysväteného služobníka a veriaceho ľudu, ktorý je mu zverený, teda laikov, ktorí tiež majú uskutočňovať svoje povolanie k všeobecnému kňazstvu získané vo sviatosti krstu.

I keď sa služobné a všeobecné kňazstvo od seba podstatne odlišujú, pochádzajú z jedného a toho istého Kristovho kňazstva (LG 10). Kňaz Michal Augier si to dobre uvedomoval a nespoliehal sa iba na svoje sily a modlitby.

Farár „šťastie“ – ako ho jeho veriaci nazvali, nám ponúka cestu, ako dosiahnuť to, čo od nás očakáva Boh. Ak máme byť dokonalí, ako je dokonalý náš nebeský Otec, musíme sa aj my stať mužmi a ženami obety.

Yvonne Estiennová: Muž obety. Spolok svätého Vojtecha, Trnava 2019. Edícia: Retro