Ďalší kresťanskí umelci budú ocenení

Pri príležitosti sviatku blahoslaveného Fra Angelica, patróna umelcov, sa už osemnástykrát uskutoční slávnostné odovzdanie Ceny Fra Angelica umelcom za prínos kresťanských hodnôt do umenia. Slávnostné podujatie sa uskutoční 18. februára.
TK KBS 15.02.2020
Ďalší kresťanskí umelci budú ocenení

Freskou Zvestovanie predstavil Fra Angelico nový typ kompozície, ktorá nie je situovaná do uzavretého priestoru. Snímka: wikimedia commons

Začne sa o 16.30 svätou omšou v jezuitskom kostole v Bratislave. Po nej bude program pokračovať v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave, kde si laureáti prevezmú ocenenia.

Cena Fra Angelica, ktorú Rada KBS pre vedu, vzdelanie a kultúru udeľuje popredným umelcom, vedcom a teoretikom, je prejavom uznania zo strany Katolíckej cirkvi za to, že títo ľudia ani dnes - v čase úpadku kultúry, globalizácie, komercionalizácie a liberalizmu - neváhajú presadzovať v svojej tvorbe kresťanské myšlienky a hodnoty. 

Názov ocenenia odkazuje na talianskeho maliara a dominikánskeho kňaza, ktorého Ján Pavol II. vyhlásil v októbri 1982 za blahoslaveného.

Fra Angelico - vlastným menom Giovanni z Fiesole (1395 - 1455) - bol taliansky maliar a dominikánsky kňaz. Je známy tým, že v Kaplnke Mikuláša V. vo Vatikáne namaľoval cyklus fresiek Osudy svätého Vavrinca a svätého Štefana.

V Kláštore sv. Marka vo Florencii namaľoval fresky Posledný súd, neskôr dokončil oltárny obraz Zvestovanie Panne Márii v Kostole sv. Dominika vo Fiesole. Jeho maliarskym svetom je svet nebies, nadzmyslová krása, svätci, anjeli.

Preslávil sa najmä obrazom Korunovanie Panny Márie. Vyslúžil si ním pomenovanie Frater Giovanni Angelico, čiže Anjelský brat Ján.

Je pochovaný v Ríme v Chráme Santa Maria sopra Minerva. Ako jeden z najvýznamnejších maliarov florentskej skorej renesancie sa stal patrónom umelcov.