Dávne plastiky a maľby pútajú aj dnes

Dolnokubínska Oravská galéria vystavuje do konca januára diela zo svojho zbierkového fondu, ktoré spája tematika Zjavenia. Špecifikom je, že vystavené výtvory pochádzajú zväčša od neškolených majstrov, ktorých mená dnes už väčšinou nepoznáme. 
Mária Bilá 16.01.2019
Dávne plastiky a maľby pútajú aj dnes

S exponátmi sa zoznamujú aj školáci; riaditeľka Oravskej galérie uvažuje, že niektorých to možno podnieti k tvorbe vlastných umeleckých diel.

„Už cez 8 a pol tisíca výtvarných diel napĺňa naše zbierky. Časť z nich je aj vzhľadom k regiónu, v ktorom pôsobíme, venovaná tradičnému ľudovému a inzitnému umeniu. Toto umenie bolo ťažiskovo naplnené sakrálnymi témami. Každý rok pripravíme pre našich návštevníkov cyklus Pohľady do zbierok. Vždy si vyberieme tému, ktorú chceme predstaviť. Tak sa stalo aj v prípade výstavy Epifánia/Zjavenie,“ vyjadrila sa pre Katolícke noviny riaditeľka Oravskej galérie a kurátorka výstavy Eva Ľuptáková.  

Dominujú Madony 
Názov výstavy odkazuje na grécke slovo επιφάνια (epifánia - zjavenie), ktoré podľa Slovníka cudzích slov označovalo v antike „zjavenie božstva“. Neskôr sa pojem začal vzťahovať na slávnosť Zjavenia Pána, teda na sviatok Troch kráľov.

Tvorcovia výstavy však tému poňali širšie – ako zjavenie sa Boha na zemi vôbec. Keďže výstava bola exponovaná už počas Adventu, otvoril sa priestor interpretovať Zjavenie cez prizmu Ježišovho príchodu na svet – názov však tiež môže odkazovať na Ježišov očakávaný druhý príchod. 

Na Orave v minulosti žili šikovní majstri, ktorým sa často podarilo zotrieť hranice medzi ľudovým a profesionálnym umením. 


Maľby a plastiky, ktoré boli pre túto krátkodobú expozíciu vybrané, vznikli najmä v osemnástom a devätnástom storočí. Najmladším vystaveným dielom je betlehem od Jozefa Medveckého-Beňa, ktorý vznikol v 20. storočí.

Medzi vystavenými artefaktmi vraj prevládajú Madony, nechýbajú však ani zobrazenia anjelov či niektorých svätcov. 

Alternatívna hodina náboženstva
Komornú atmosféru priestorov expozície si podľa Evy Ľuptákovej návštevníci pochvaľujú.

„Tieto výstavy sa vždy tešia veľkej pozornosti. Okrem dospelých sú pravidelne navštevované aj deťmi a školskou mládežou.“ Riaditeľka galérie pripomína, že napríklad žiaci cirkevnej školy, ktorí tam pravidelne chodia, môžu návštevu poňať ako alternatívnu hodinu náboženstva.

„Zároveň žiaci vidia zručnosť rezbárov a maliarov. Keď vyjde čas, majú na výstavách aj tvorivé dielne, takže sa rozkreslia a možno to niektorých podnieti aj k vyrezávaniu vlastných plastických sôch. Je to príjemné, keď deti odchádzajú s poznaním a pamätajú si to,“ uzavrela Eva Ľuptáková.  
 

Snímky: Eva Ľuptáková