Divoký a očarujúca

On túži žiť životom „vášne, slobody a dobrodružstva“. Ona túži byť do tohto dobrodružstva vtiahnutá – chce byť kráskou, o ktorú sa bojuje; a pre ktorú sa v boji oplatí utŕžiť rany.

 

Mária Bilá 21.11.2018
Divoký a očarujúca

On sa však väčšinou bojí vyjsť zo svojej komfortnej zóny a nechá svoju vášeň ubíjať rutinou, pohodlnosťou a nudou. A ona ostáva odstrčená, osamelá, zranená.

Našťastie, toto nie je Boží plán.

Manželia John a Stasi Eldredgeovci sa stali pre generáciu dnešných (nielen) mladých ľudí takmer hrdinami.

Stačili na to dve knihy.

Divoký v srdci je o duši muža.

Očarujúca o srdci ženy.

V časopriestore, ktorý možno charakterizovať aj krízou identity, prišli na scénu s dielami, ktoré sú doslova oslavou mužskosti a ženskosti; ktoré jasne, úprimne a tak trochu objavne tiahnu rovno do hĺbky túžob a potrieb oboch pohlaví.

On sa opäť bude cítiť ako bojovník – ten statočný, odvážny a rešpektovaný muž, ktorým chcel byť ako chlapec.

Žiadne pravidlá v štýle „toto správny muž robí a tamto nesmie“.

Len úprimná spoveď jedného chlapa o jeho vlastnej ceste za mužnosťou.

Ona sa opäť bude cítiť ako kráska – ako tá očarujúca princezná hodná ochrany a obdivu, ktorou chcela byť ako dievčatko.

Toľko dnešných mužov trpí preto, lebo im nikto neprejaví rešpekt a úctu. T

oľko dnešných žien trpí preto, lebo im nikto nepovie nič milé a nežné.

Toľko mužov a žien trpí preto, lebo už stratili nádej, že by to mohlo byť inak.

Divoký v srdciOčarujúca však presviedčajú, že nikdy nie je neskoro vrátiť sa k detským snom a túžbam a byť tým ideálnym mužom či ideálnou ženou, ktorými sme chceli byť.

Otázka je – naberieme odvahu?