Gorazdov Močenok priniesol divadelnú jednotu v rôznosti

Od 25. júla do 1. augusta sa uskutočnil XXIX. ročník Celonárodného festivalu kresťanského divadla Gorazdov Močenok. Tohtoročný festival by sme mohli zhodnotiť jeho mottom: Jednota v rôznosti. Duchovná aj kultúrna stránka sa vzájomne dopĺňali a priniesli – či už prostredníctvom prednášok, alebo jednotlivých divadelných predstavení – jednotu v ohlasovaní posolstva a oslavy svätca – rodáka z Gorazdova – sv. Gorazda.
Peter Šuvada 21.08.2021
Gorazdov Močenok priniesol divadelnú jednotu v rôznosti

Festivalovým víťazom sa tento rok na Gorazdovom Močenku stalo Divadlo Rondo, Preseľany. Snímka: archív Divadla Rondo, Preseľany

Pri otázke, ako vyzeral priebeh festivalu, treba v prvom rade poznamenať, že sa organizátori – Občianske združenie KREDIV a obec Močenok – rozhodli, aj vzhľadom na súčasnú situáciu a bezpečnosť účastníkov, pripraviť festival sčasti online a sčasti prezenčne.

Online boli najmä súťažné divadelné predstavenia, ale aj tvorivé divadelné dielne pod vedením profesionálnych lektorov. Sčasti prezenčne a sčasti online boli tiež ďalšie podujatia: prednášky a sväté omše, nesúťažné divadelné predstavenia, výstavy. Festival otvoril svoju oponu 25. júla svätou omšou vo farskom Kostole sv. Klimenta v Močenku.

Hlavným celebrantom bol Tomáš Gerboc, SVD; koncelebroval Peter Michalov, Gorazd Kohút, SVD, a Ľuboš Mihalka. Popoludní mal prednášku psychológ Mário Schwarz na tému Uzdravenie vzťahov zasiahnutých pandémiou alebo ako zvládať krízu pandémie.

Vo večerných hodinách sa v miestnom kultúrnom dome konalo slávnostné otvorenie festivalu aj s nesúťažným predstavením divadla Teatro Colorato Časy, časy, mrcha časy pod režijnou taktovkou Petra Weincillera. Organizátori pripravili v rámci programu i besedu s hosťom – režisér Peter Weinciller sa porozprával s hercom Štefanom Bučkom.

Tvorivé dielne boli obohacujúce

Od pondelka 26. júla do štvrtka 29. júla sa konali tri tvorivé divadelné dielne v uzavretom online priestore. Dielňu detskej dramatickej tvorivosti viedla odborná lektorka Marica Šišková, dielňu tvorivého písania mala na starosti lektorka Katarína Mišíková Hitzingerová a dielňu činohernej réžie a dramaturgie viedol Kamil Žiška.

Lektori i účastníci tvorivých dielní svorne tvrdili, že sa im spolu pracovalo výborne, keďže interakcia bola vzájomná. Sprievodný program festivalu predstavovali i výstavy: výstavu kostýmov z inscenácií Starého divadla Karola Spišáka v Nitre pod názvom Divadelný kostým pomáha premieňať herca v postavu uviedla kurátorka Danica Hudáková.

Rezbárske práce Ondreja Záňa boli vystavené pod názvom Krása dreva. Túto výstavu uviedla kurátorka Eva Lehoťáková.

Rozborový seminár a hodnotenia poroty

V piatok 30. júla sa začala prvá časť rozborového seminára. Odborná porota (Michal Babiak, Zuzana Galková, Matej Moško) posudzovala jednotlivé súťažné divadelné inscenácie na základe videozáznamov.

V tejto časti boli v uzavretom online priestore posudzované tri divadelné inscenácie: DS Família Cabaj-Čápor: Vianoce našej mamy, réžia Ľuboš Benčík; Divadlo Rondo Preseľany: Preselánska komédia o boháčovi a Lazárovi, réžia Igor Pargáč; Dom sv. Juraja: Božské Srdce Ježišovo, réžia Karol Pinďák.

Porotcovia pri posudzovaní inscenácií upozornili tvorcov, účastníkov a najmä režisérov na možné zmeny, vyzdvihli obdiv, ale dali im aj rady do budúcnosti. Rozborový seminár a hodnotenia poroty pokračovali 31. júla. Hodnotili sa inscenácie: DS NA SKOK: Slovenská sirota, réžia Martin Bašista; DOSKA – Vrútocké ochotnícke divadlo: Ženské oddelenie, réžia Miroslav Kozman.

Posledný deň festivalu zavŕšila svätá omša v Gorazdove, ktorú celebroval František Rábek, rodák z Močenka. Svätou omšou sa zároveň poďakoval Pánu Bohu za 30. výročie biskupskej vysviacky.

GORAZDOV MOČENOK 2021

1. miesto: Divadlo Rondo, Preseľany: Preselánska komédia o boháčovi a Lazárovi
2. miesto: Divadelný súbor NA SKOK, Raslavice: Slovenská sirota
3. miesto: Divadelný súbor DOSKA – Vrútocké ochotnícke divadlo: Ženské oddelenie

INDIVIDUÁLNE OCENENIA:

Cena za režijnú koncepciu: Igor Pargáč, inscenácia Preselánska komédia o boháčovi a Lazárovi
Cena za mužský herecký výkon: Peter Beňo za stvárnenie postavy boháča Cresusa, inscenácia Preselánska komédia o boháčovi a Lazárovi
Cena za ženský herecký výkon: Žaneta Gajdošová za stvárnenie postavy Ireny, inscenácia Ženské oddelenie
Cena za scénografickú koncepciu: Martin Bašista, inscenácia Slovenská sirota
Cena za inšpiratívny autorský text: Ľuboš Benčík, inscenácia Vianoce našej mamy
Cena za budovanie záujmu o divadlo kresťanských hodnôt: Divadelný súbor Dom sv. Juraja, inscenácia Božské Srdce Ježišovo