Hanusove dni s rozpravou o kultúrnosti

„Nepredpokladane sa stalo, že kultúra je dnes aktuálna celospoločenská téma, lenže sa redukuje na politický zápas o inštitúcie. Naším cieľom je nasvietiť túto tému inak a objasniť, čo kultúra, osobitne kresťanská, naozaj je a čím má byť,“ vysvetľuje Juraj Šúst, predseda Spoločenstva Ladislava Hanusa.
Zuzana Artimová 25.05.2024
Hanusove dni s rozpravou o kultúrnosti

Minulý rok prezentovali svoje svedectvo viery na Bratislavských Hanusových dňoch manželia Scott a Kimberly Hahnovci. SNÍMKA: ARCHÍV BHD

Tohtoročné Bratislavské Hanusove dni od 13. do 17. júna sa budú v Pálffyho paláci na Zámockej ulici konať pod názvom Kresťanská kultúra. Okrem toho, že sa konajú v rámci Roka kresťanskej kultúry, jedným z dôvodov zvolenej témy je aj 30. výročie úmrtia kňaza, filozofa, spisovateľa a historika umenia Ladislava Hanusa (26. 2. 1907 – 7. 3. 1994).

ROZPRAVA O KULTÚRNOSTI

Hanusovo rešpektované, nadčasové dielo Rozprava o kultúrnosti vyšlo v roku 1943, no stále je to knižný klenot. „Veľmi dobre si uvedomoval dôležitosť toho, aby slovenské kresťanstvo nezostávalo iba v kostoloch, ale aby sa pretavilo do osobného, spoločenského aj štátneho života,“ vysvetľuje Juraj Šúst.

Táto výzva je dnes naliehavejšia i provokujúcejšia než pred osemdesiatimi rokmi. „Žijeme v sekulárnej spoločnosti, ktorá sa odklonila od kresťanských východísk. Je pre nás náročnejšie žiť kresťanský život a tvoriť kresťanskú kultúru.“

Jedným z  hostí, ktorí môžu rozšíriť nazeranie na kresťanskú kultúru, bude český estetik, profesor Petr Osolsobě. „Prednášku zaostrí na dielo a odkaz Williama Shakespeara, od ktorého narodenia uplynulo už 460 rokov.“

S PRÍVLASTKOM KRESŤANSKÝ

Hanusove dni sú známe ako mestský festival s prívlastkom kresťanský. Prečo zostávajú organizátori názvu verní? „Lebo sme kresťania. Organizovať festival sekulárne by znamenalo zradiť pravdu, ktorá je centrom našej viery a dáva nášmu životu silu, príťažlivosť a hĺbku. Naša viera sa však netýka iba veriacich, preto chceme Ježišovu pravdu ponúknuť všetkým ľuďom dobrej vôle.“

Aj tento rok sa bude pokračovať v nočných rozhovoroch i diskusiách v Platónovej jaskyni, ktoré mali po vlaňajšej premiére pozitívny ohlas. „Ich úspech pramení z toho, že v našej polarizovanej dobe sú diskusie ľudí rozdielneho názorového spektra, ktorí sa rešpektujú, vzácne.“

Na Bratislavských Hanusových dňoch sa preto podľa riaditeľa festivalu snažia ukázať, že „hľadanie pravdy má nielen stále zmysel, ale že môže byť kultivované i príťažlivé“.

VÝZNAMNÝ INTELEKTUÁL

Hlavným hosťom podujatia bude významný americký intelektuál, profesor Princetonskej univerzity Robert P. George. „Z katolíckeho filozofického pohľadu glosuje súčasnú kultúru, politický život a výzvy, ktorým katolíci čelia a ktoré sa týkajú dôstojnosti ľudského života, manželstva, rodiny i vzťahov medzi náboženstvom a sekularizmom,“ hovorí Juraj Šúst.

„Minulý rok sme mali na Hanusových dňoch najznámejšieho teológa na svete Scotta Hahna, teraz budeme mať možnosť vypočuť si naživo najdôležitejšieho amerického katolíckeho intelektuála. Bude to zážitok, lebo je to profesor každou bunkou tela.“

TRAJA DOMINIKÁNI

K hlavným hosťom festivalu bude patriť aj mladý dominikánsky kňaz a teológ Philip-Neri Reese, OP. „Keďže sme si 7. marca pripomenuli 750 rokov od úmrtia sv. Tomáša Akvinského, jedného z najväčších mysliteľov v dejinách, budeme sa snažiť väčšmi sprítomniť jeho osobnosť aj na našom intelektuálnom festivale.“

Ďalším dominikánom na BHD bude kardinál Dominik Duka, OP. „Keďže je to stredoeurópsky človek, ktorý oplýva veľkou životnou múdrosťou a má veľmi rád históriu, aj v prednáške by sa mal zamerať na spiritualitu a duchovnú identitu strednej Európy.“

Tretím dominikánskym hosťom bude brat Irenej Fintor, OP, ktorý priblíži tému lásky v diele sv. Tomáša Akvinského.

NOVINKY A POZVÁNKA

K novinkám tohtoročných BHD patrí literárna kaviareň na terase Pálffyho paláca. „Medzi sprievodnými podujatiami nájdete opäť divadelné predstavenie, tentoraz o sv. Františkovi Assiskom. Uvedieme ho však ako festivalové dozvuky. Pozrieť si ho môžete až víkend po festivale v Teatro Colorato.“

Bratislavské Hanusove dni majú široký akčný rádius, takže organizátori pozývajú všetky vekové kategórie, ale najmä mladých ľudí a študentov.

„Tento festival je miesto, kde si môžu formovať katolícky svetonázor, aby boli schopní obohatiť našu kultúru o kresťanské aspekty a pohľady. Preto sa snažíme, aby Hanusove dni boli platformou, kde sa to dá robiť úprimne, otvorene, ale aj s úctou a rešpektom v stretnutí s názorovými oponentmi. Verím, že všetci návštevníci si odnesú povzbudenie do ďalšieho života.“