Žilina žila kresťanskou kultúrou

Evanjelizačné podujatie Týždeň kresťanskej kultúry (TKK) sa tento rok dočkalo deviateho ročníka. Pre (nielen) veriacich (nielen) Žilinskej diecézy bol v dňoch 29. septembra až 6. októbra pripravený rozmanitý program, ktorý okrem diskusií či kultúrnych podujatí zahŕňal napríklad aj ekumenický futbal.

Mária Bilá 06.11.2018
Žilina žila kresťanskou kultúrou

O stom výročí vzniku ČSR diskutovali aj (zľava) Peter Zmátlo z Katolíckej univerzity v Ružomberku a Radomír Vlček z Historického ústavu Akadémie vied Českej republiky. Podujatie moderoval Ján Hrkút. Snímka: Mária Špenerová

„Myslím si, že deviaty ročník TKK môžeme považovať za úspešný. V konkurencii iných podujatí v Žiline si našli ľudia k nášmu projektu cestu a nazdávam sa, že s obsahom boli takisto spokojní,“ zhodnotil pre Katolícke noviny organizátor podujatia Dušan Václav.

Tiež vyjadril túžbu organizátorov ponúkať program integrujúci duchovné a spoločenské témy, ktoré sú podľa neho dôležité pre rast inteligentnej viery.

Dve výročia
Dá sa povedať, že tento ročník TKK sa niesol v znamení dvoch výročí. Prvým, celospoločenským, bolo sté výročie vzniku Československa.

„Téme ČSR sme venovali dve diskusie. Prvá sa venovala vzniku ČSR z pohľadu historikov z oboch brehov rieky Morava. Jej súčasťou neboli iba historické fakty, ale aj poukázanie na hodnotové a náboženské nastavenie obyvateľstva v čase vzniku ČSR.

Druhá diskusia sa venovala tomu, kde sa nachádza Katolícka cirkev v Českej republike a na Slovensku 25 rokov od rozdelenia spoločného štátu,“ uviedol Dušan Václav.

Druhé výročie malo lokálny charakter – konkrétne šlo o budúcoročné 20. výročie Ekuzy (Ekumenickej Žiliny alebo tiež Ekumenickej rady cirkví v Žiline), ktorej vznik si návštevníci pripomenuli aj fotovýstavou tvoriacou prológ k celému TKK.

Vznik Ekuzy sa viaže na 11. október 1999, keď sa podľa Dušana Václava konalo prvé stretnutie predstaviteľov siedmich kresťanských cirkví pôsobiacich v Žiline a predstaviteľa Židovskej náboženskej obce na pôde Mestského úradu v Žiline za účasti jeho prednostu.

Spolupráca spomínaných náboženských inštitúcií trvá dodnes.

Život v katakombách
Jedným z najobľúbenejších podujatí bolo Rozprávkové katakomby, ktoré malo podľa Dušana Václava rezervácie plné už pred začatím akcie a zúčastnili sa na nich stovky záujemcov.

„Podzemné priestory pod Kláštorom Kapucínov priamo v centre Žiliny sú podľa slov Jozefa Abafiho, ktorý podujatie režíroval, ‚dokonalými divadelnými kulisami’. Na návštevníkov čakali malé divadelné príbehy o miestnych riekach, kopcoch; o tom, ako sa volajú, prečo sa nachádzajú tam, kde sú.

Autorom krátkych rozprávok o žilinských zaujímavostiach je sám režisér, ktorému v ich dramatickej realizácii pomáhali divadelníci zo súboru Makovice. Všetky predstavenia, ktoré ponúkli, boli beznádejne vypredané, takže už hľadajú nové termíny pre ďalších záujemcov,“ uistil Dušan Václav.

Kultúra obohacuje
Súčasťou TKK je aj šport či spoločenské hry. Dušan Václav to vysvetľuje takto: „Kultúru chápeme široko – ako všetko, čo človeka obohacuje a zošľachťuje, čo kultivuje jeho slobodu zodpovedne ju prežívať. Kultúru chápeme aj ako uplatňovanie stratégie pre pekný ľudský život, nielen v podobe umenia pre úzky okruh odborníkov.“

Podľa organizátora sú spoločenské hry a šport vynikajúcou možnosťou, ako osloviť tých, ktorí ešte nemajú veľa osobných skúseností s kresťanstvom. Aj naoko neutrálne podujatia tak môžu podporiť evanjelizačný rozmer podujatia.

Čaká ich výročie prvej dekády
Podľa Dušana Václava si za uplynulé roky vytvorili ľudia k festivalu vzťah a niektorí sa na ňom zúčastňujú každoročne. „Máme podujatia, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou každý rok - napríklad verejné čítanie Svätého písma, prezentácia práce diecéznej charity, konferencia, výstava, diskusie - a ľudia si na ne už zvykli.

Snažíme sa priniesť vždy aj niečo nové, aby sme oslovili i ďalších ľudí, ktorí hľadajú kvalitu,“ zrhnul organizátor podujatia. Už teraz sa organizátori aj návštevníci môžu tešiť na budúcoročný jubilejný desiaty ročník, ktorý by chceli prepojiť s iniciatívou Rady Konferencie biskupov Slovenska pre kultúru, podľa ktorej by mal byť rok 2020 Rokom kresťanskej kultúry.