Keď sloboda uvoľňuje ruky

Maria Calasanzová Ziescheová: Prázdne ruky, Spolok svätého Vojtecha, Trnava 2021. Z nemčiny preložila Alžbeta Šuplatová

Martina Grochálová 22.10.2021
Keď sloboda uvoľňuje ruky

Detail knihy Prázdne ruky.

Hlavným hrdinom pútavého románu nemeckej autorky Marie Calasanzovej Ziescheovej Prázdne ruky je opát Berno z Reichenau. Ide o historickú postavu, ktorá žila približne v rokoch 1008 až 1048.

Mladý nadaný mních vedie ako magister kláštornú školu v Prüme, venuje sa vedeckej práci, prekladá z latinčiny, skladá a miluje hudbu. V mysli nosí melódie hymnov a sekvencií, ktoré plánuje v blízkej budúcnosti zložiť.

Celkom nečakane ho však osloví kráľ Henrich II. (973/978 – 1024), ktorý od neho žiada, aby sa stal opátom kláštora v Reichenau na Bodamskom jazere, kedysi presláveného, no dnes hlboko upadnutého opátstva.

Hoci mladý muž nemá na prvý pohľad na tento ťažký úrad nijaké predpoklady, kráľ trvá na svojom a mladík sa v sprievode spolubratov vydáva na ostrov Reichenau, kde nájde nielen zanedbaný kláštor, ale aj mníchov, ktorí už dávno nežili tak, ako sa zaviazali.

Nový opát sa pevnou rukou, no otcovsky ujíma vedenia kláštora a všetko dáva postupne do poriadku. Osobitnú pozornosť venuje opusteným, chudobným a chorým, usiluje sa však aj o návrat zblúdených mníchov, pričom sa stretáva s mnohými prekážkami, útokmi a intrigami.

Vo svojej izbe má sochu Panny Márie s prázdnymi rukami, a keď ho gniavi nejaký problém, vkladá jeho symbol (napríklad list, vetvičky stromu či prsteň) s dôverou do jej rúk. Kniha opisuje Bernove cesty mimo kláštora i jeho púť do Ríma, stretnutia s viacerými osobnosťami, ale aj s ľuďmi na okraji spoločnosti.

Mimoriadnu pozornosť si zasluhuje spoznanie rodiny chudorľavého Hermanna z Althausenu, pre ktorého sa opát Berno stal životným sprievodcom, ale aj jeho vzťah s kráľom Henrichom II.

Maria Calasanzová Ziescheová (1923 – 2001) bola sestra z Kongregácie sestier Notre Dame de Namur a pôsobila ako učiteľka na gymnáziách, ktoré spravovala rehoľa. Napísala viaceré životopisné romány, venované historickým postavám, najmä zakladateľom kláštorov.

Podobne ako Prázdne ruky vyšiel v minulosti v Spolku svätého Vojtecha román Marie Calasanzovej Ziescheovej Dokonalá sloboda, zachytávajúci život Hermanna z Althausenu i druhú časť života opáta Berna až do jeho smrti. Oba romány vyšli ako podielová kniha pre členov Spolku svätého Vojtecha.