Keď sú hriechy a cnosti vedľa seba

Poprední slovenskí výtvarníci sa nadchli projektom Ivana Jančára a vytvorili diela zobrazujúce Sedem hlavných hriechov/sedem cností, čo je aj názov aktuálnej výstavy v Galérii Slovenského rozhlasu v Bratislave.
Zuzana Artimová 05.05.2022
Keď sú hriechy a cnosti vedľa seba

Jedinečným rukopisom a použitím jemných farieb vynikajú diela Kamily Štanclovej; na výstave púta pozornosť i obraz Obžerstvo (2021, olej na plátne). Snímka: Erika Litváková

Andrej Dúbravský, Dušan Kállay, Milan Lukáč, Marek Ormandík, Dorota Sadovská, Stanislav Stankoci, Kamila Štanclová. Symbolicky sedem súčasných autorov si kurátor výstavy Ivan Jančár vybral do svojho unikátneho výtvarného projektu.

Zaujímali ho ich reakcie, interpretácie, stanoviská, pohľady, skrátka, výtvarné riešenia danej témy. „Nebolo to jednoduché zadanie, na podobné si v takomto rozsahu z nášho dejepisu umenia ani nespomínam.

Vystavené diela Teodora Jozefa Tekela, ktoré vznikli v rokoch 1923 – 1964, prepájajú minulosť so súčasnosťou. Snímka: Erika Litváková

Dušan Kállay mal lepty s touto myšlienkou realizované už v roku 2008, ale všetci ostatní vytvorili diela špeciálne pre tento projekt,“ vysvetľuje Ivan Jančár. V galérii sú popri aktuálnych maľbách a  sochách umiestnené aj diela františkánskeho kňaza a všestranného umelca Teodora Jozefa Tekela (1902 – 1975).

Teodor Jozef Tekel: Úcta, 1923, akvarel, papier, zo zbierok Galérie Jána Koniarka v Trnave. Snímka: Erika Litváková

Oko diváka priťahujú výsostným spirituálnym kontextom (Kristus rozdáva, Ježiš medzi zlým a dobrým, Pri stole, Ježiš a pohostenie, Milosrdný Samaritán, Kajúca Magdaléna, Márnotratný syn, Úcta, Prosiaca, Dobrý skutok, Sedem hlavných hriechov), ale aj zaujímavým vizuálnym prepojením autora z nie takej dávnej minulosti so súčasnými výtvarníkmi.

Milan Lukáč: Lakomstvo, 2022, liaty a zváraný bronz, majetok autora. Snímka: Erika Litváková

Na výstave excelentne pôsobia diela Doroty Sadovskej, ktorá ako jediná prezentuje cnosti prostredníctvom svätcov – sv. Alžbeta Uhorská (Hladných sýtiť), sv. Matka Tereza (Smädných napájať), sv. Krištof (Ujímať sa pocestných), sv. Martin (Nahých odievať), sv. Maximilián Kolbe (Väzňov vykupovať), sv. Damián (Mŕtvych pochovávať) a sv. Irena, ktorá lieči sv. Sebastiána (Chorých navštevovať).

Dorota Sadovská (vľavo) reagovala na tému siedmich cností zobrazením siedmich skutkov telesného milosrdenstva. Na snímke pri svojom diele Hladných sýtiť, ku ktorému jej bola inšpiráciou sv. Alžbeta Uhorská. Snímka: Erika Litváková

Výstava Sedem hlavných hriechov/sedem cností stojí za návštevu, ale ešte viac za zamyslenie, premeditovanie jednotlivých diel. Sú natoľko rozličné a výnimočné, že návštevník bude mať ešte dlho o čom uvažovať.

Diela renomovaných slovenských výtvarníkov sú do 3. júna inštalované v priestoroch Galérie Slovenského rozhlasu v Bratislave.