Kniha, ktorú treba objaviť

Goetheho Faust patrí do klenotnice svetovej literatúry. Mal by sa vyučovať na školách, existujú filmy a divadelné predstavenia, má veľa interpretácií. A keď sa niekoho opýtate, či pozná Fausta, zväčša odpovie: Ahá, ten čo upísal dušu diablovi. Áno, to však len dosvedčuje, že Fausta nepozná celého.
Radoslav Matejov 03.01.2019
Kniha, ktorú treba objaviť

Faust sa podľa doslovu Jána Čakanka stal "nielen svedectvom literárno-estetického vývinu na prelome 18. a 19. storočia, ale aj zrkadlom autorových vnútorných metamorfóz". Ilustrácia: Miroslav Cipár

Faust ukazuje iróniu dnešnej internetovej doby, ktorá množstvom navalených sekundárnych informácií prekrýva vchody k ozajstným prameňom. Veď ak potrebujem zistiť čo-to o Faustovi, mám to k dispozícii doslova tromi ťukmi do klávesnice a bonus k tomu - ušetrený čas, ktorý by som strávil čítaním stoviek strán pôvodného diela, super!

Ale to je zvrátené. Zvlášť pri majstrovských dielach je obrovský rozdiel medzi pohodlným konštatovaním, že ich akože odniekiaľ a od niekoho poznáme, a tým, že sa takémuto dielu vystavíme autenticky, venujeme mu čas, venujeme mu seba. Je to približne rovnaký rozdiel ako vedieť, kde sa Mount Everest nachádza a stáť na ňom.

Prejsť čítaním vzácne texty znamená objaviť ich vlastnou cestou, a tá je mimochodom jediná, ktorú máme: tie ostatné budú vždy len obchádzky.

Monumentálna kniha
Spolok svätého Vojtecha pripravil celostné vydanie Fausta, čo v úvode pripomína aj riaditeľ vydavateľstva Ivan Šulík: „I keď teraz Goetheho Faust vychádza v staršom preklade slovenského germanistu Mórica Mittelmanna Dedinského (1914 – 1989), po vyše polstoročí ide o prvé kompletné vydanie obidvoch dielov.“

Sčasti toto dielo prekladal už Hviezdoslav a v posledných rokoch sa mu venoval najmä spisovateľ a prekladateľ Milan Richter – ale kompletný knižný preklad je len jeden. Kniha je vizážou a objemom monumentálna už napohľad, s hravou abstrakciou ju dotvárajú ilustrácie Miroslava Cipára.

Okrem dvoch dielov nájde čitateľ v knihe poznámkový aparát a doslov, ktoré môže použiť ako prvotnú navigáciu v tomto ohromnom literárno-dramatickom útvare. 

Šťastný ten, čo verí v klam
Legendárny nemecký učenec Faust žil na prelome 15. a 16. storočia, a aby dosiahol pravé poznanie, upísal dušu diablovi. Príbeh sa stal populárnym v ľudovej kultúre a v priebehu storočí inšpiroval ďalšie epické či hudobné diela.

Prvý diel Fausta vo verzii Johanna Wolfganga Goetheho vyšiel roku 1808 a druhý diel rok po jeho smrti v roku 1833. Ešte dávno predtým (1775) mal tento mysliteľ niektoré pasáže spísané a známe sú pod názvom Prafaust.

Prvý diel sa od osudového momentu stretnutia Fausta s Mefistofelesom (diablom) a uzavretia vzájomnej dohody venuje tragickej láske Fausta a Margaréty. Ide o mimoriadne emotívny, trpký, shakespearovsky zapletený príbeh, v ktorom vášeň strieda úpadok a chvíle číreho života nekompromisná smrť.

Prejsť čítaním vzácne texty znamená objaviť ich vlastnou cestou, a tá je mimochodom jediná, ktorú máme: tie ostatné budú vždy len obchádzky.

Fausta stretávame vo chvíli, keď je nespokojný so stavom svojho poznania, ovláda množstvo vedomostí, ale pravé poznanie mu chýba: „Ó, šťastný ten, čo verí v klam, / že z tohto mora bludov vybŕdneme! / Čo nevieme, to práve treba nám, / a netreba zas to, čo vieme.“

Tieto verše sú jedným z množstva príkladov úžasnej koncentrácie goetheovskej myšlienky v štyroch veršoch a v neposlednom rade súhry s prekladateľskou kongenialitou. Východiskom diela je teda osobná nespokojnosť, nepokoj, ktorý všetci dobre poznáme.

Faust naň dostáva odpoveď v podobe ponuky poznania od zradného Mefistofelesa. A prvé, čo učencovi prichádza do cesty, je láska!

V hustej sieti citov
Margaréta je obyčajné, nevinné a veriace dievča, stelesnenie dobra, pokory a pôvabu: „To krásne dieťa! Ozaj peľ! / Nikdy som také nevidel.“ Čo sa udeje s čistým svetom, do ktorého vstúpi opačný princíp?

Faust ju úprimne ľúbi, a hoci je láska obojstranná, silná až za všetky zúfalstvá, predsa len nemôže obstáť, keďže jej hlbokým podložím je mefistofelovská manipulácia.

Záverečné dialógy Fausta a Margaréty vystavenej blížiacej sa poprave sú esteticky bohatou, hustou citovou sieťou, do ktorej sa môže chytiť aj súčasný čitateľ, keďže utrpenie a láska sú univerzálnymi, nadčasovými dvojičkami.

Čítať verš za veršom
Druhý diel je do značnej miery abstrakciou, predstavuje fantastický svet, svet mágie, mýtu, ale aj mystiky. Faust sa v ňom ocitá v magickej krajine, na cisárskom dvore a jeho osud sa skríži s ďalšou osudovou ženou predstavujúcou antické ideály, s Helenou.

Porozumieť prúdu výjavov, obrazov a symbolov do detailov asi nie je cieľom, ale nechať sa unášať, čítať verš za veršom, je neopísateľne povznášajúce. Napokon treba dodať, že aj vzťah s Helenou postihne tragický osteň a Faustova nespokojnosť pretrváva.

Okrem dvoch dielov nájde čitateľ v knihe poznámkový aparát a doslov, ktoré môže použiť ako prvotnú navigáciu v tomto ohromnom literárno-dramatickom útvare. 


No udalosti, rovnako ako hodiny, sú neúprosné, v závere starý slepý Faust vlastní kúsok pobrežia, kde chce budovať niečo ako kúsok nového sveta pre ľudí. A zomiera.

Tu by sa patrilo zdôrazniť fakt, že rovnako ako poznáme Fausta podľa frázy vyplývajúcej z úvodu diela: upísal dušu diablovi; mali by sme ho poznať aj podľa záverečného vyznenia, ako človeka, ktorý skončil v Božích rukách, lebo v živote stihol pochopiť, že vlastné dobro nie je cieľom.

Ale dokázať niečo slobodne urobiť pre iných - to je ľudské v tom najdôležitejšom a najkrajšom zmysle.