Kováči v Liptove predstavili svoje remeslo

Tradičné remeslo pretrvalo až do súčasnosti. Originálny projekt Kováči v Liptove spojil v sebe vedecko-výskumné, prezentačné a výstavné aktivity.

Mária Bilá 28.09.2018
Kováči v Liptove predstavili svoje remeslo

Aj v súčasnosti možno nájsť majstrov kováčov. Snímka: archív Liptovského múzea

Liptovské múzeum v Ružomberku počas letnej turistickej sezóny pripravilo viacero podujatí, ktorými oživilo stále expozície. Napríklad Múzeum liptovskej dediny v Pribyline sa rozhodlo prezentovať aj živé ukážky remesiel súčasných umeleckých majstrov a tvorcov.

„Realizáciou podujatia Kováči v Liptove chce Liptovské múzeum predstaviť tvorbu súčasných kováčov širokej verejnosti.

Prostredníctvom etnologického výskumu súčasných podôb kováčskeho remesla v Liptove sa zameriava na podmienky, osobnú motiváciu, očakávania či problémy, tak ako ich vidia samotní kováči.

V mesiacoch apríl až júl 2018 prebehla prvá etapa výskumu, počas ktorej bol zmapovaný región Liptov a vytipovaní súčasní kováči, pri ktorých bola následne zdokumentovaná ich tvorba a pracovné priestory,“ uviedla Barbora Šumská, ktorá výstavu pripravovala.

„Výsledkom tejto etapy výskumu je výstava Kováči v Liptove, ktorá prezentuje jednotlivých kováčskych majstrov prostredníctvom výstavných panelov, ktoré popisujú ich profily a sú doplnené o fotografickú dokumentáciu.

Zároveň výstava ponúka trojrozmerné predmety, umelecké diela a remeselne spracované predmety zo súčasnej tvorby kováčov,“ priblížila Barbora Šumská praktickú realizáciu projektu.

Výstavu dopĺňali aj zbierkové predmety z fondu Liptovského múzea v Ružomberku a Národopisného múzea Liptovský Hrádok, vďaka ktorým mohli návštevníci zistiť, s akými nástrojmi kováči narábali v minulosti.

Práve Barbora Šumská organizovala aj rovnomenné podujatie, ktoré sa konalo 19. 8. a zúčastnili sa na ňom aj kováči osobne, menovite Martin Moravčík, Peter Hanula, Rastislav Halička, Igor Astafiev a Peter Trvalec.

Súčasťou boli aj tematické prednášky, kde sa predstavili aj hostia Jozef Lichardus st., Jozef Lichardus ml. a Daniela Révay Lichardusová, pre ktorých je kováčstvo súčasťou rodinnej tradície.

Výstavu si môžu záujemcovia ešte stále pozrieť v priestoroch Národopisného múzea Liptovský Hrádok do 5. 10. 2018 a v Múzeu Čierny orol v Liptovskom Mikuláši od 12. 10. 2018 do 23. 11. 2018.

Projekt Kováči v Liptove bol podaný v roku 2017, prípravu zabezpečila Ľubica Rybárska a jeho realizáciu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.