Kvalitná porcia hudobného umenia

Matej Bartoš vyučuje hru na organe na Základnej umeleckej škole Petra Michala Bohúňa v Dolnom Kubíne. Okrem toho sa podieľa na príprave vyhľadávaných organových kurzov, kvôli ktorým účastníci neváhajú precestovať stovky kilometrov.
Zuzana Artimová 27.10.2022
Kvalitná porcia hudobného umenia

Lektorkou organovej hry je Monika Melcová (vpravo). Jej meno je v celoeurópskom ponímaní symbolom kvality a erudície. Snímka: Linda Vanayová

Ako to na majstrovských organových kurzoch vyzerá?

Schola arvenzis sú najstaršie a najväčšie majstrovské kurzy na Slovensku. Tento rok sme mali dvadsiaty prvý ročník a  historicky najviac účastníkov, vyše osemdesiat. V podstate ide o to, že za renomovaným, odbornou verejnosťou uznávaným interpretom prichádzajú študenti, ktorí s ním majú individuálne hodiny.

Získajú certifikát a absolvovanie kurzu si môžu uviesť vo svojom umeleckom životopise. Kurzy v Dolnom Kubíne sú iné tým, že trvajú celý týždeň. Študenti majú každý deň hodinu, zvyšok času môžu stráviť cvičením, vystúpením, účasťou na koncerte alebo sa môžu ako pozorovatelia zúčastniť na iných hodinách.

Môžu tiež debatovať o hudbe pri príjemných spoločných posedeniach. V každom prípade ide o veľkú porciu a  koncentráciu hudobného umenia najvyššej ligy na jednom mieste. Mnohí študenti sa pravidelne vracajú a kvôli kurzu sú ochotní precestovať stovky kilometrov, napríklad z Izraela, Holandska či Luxemburska.

Je organová kultúra niečím špecifická?

Má svoj vlastný život a tiež vývoj. V každej krajine má organ ako hudobný nástroj inú tradíciu, podmienenú historicko-politicky, nábožensky, liturgicky i  kultúrne. V niektorých krajinách neexistuje vôbec, niekde iba prežíva a inde čerpá zo silnej tradície v minulosti.

Slovensko v tejto oblasti nemá také silné historické korene ako napríklad Nemecko či Francúzsko. Bežný laik u nás ani netuší, akú ohromnú tradíciu mal organ v týchto krajinách v priebehu posledných štyroch storočí.

Samozrejme, aj u nás sme v 18. a 19. storočí mali neobyčajne zručných organárskych majstrov a mnohé ich nástroje slúžia dodnes a organ sa i v menších dedinkách stal bežnou výbavou kostola.

Aký vplyv malo totalitné obdobie na vývin organovej hudby u nás?

Oproti západu sme zaostali vo vzdelávaní mladých organistov, vo vnímaní organa nielen ako liturgického nástroja. Svoju úlohu zohralo aj štyridsať rokov komunizmu, ktoré organom v chrámoch neprialo.

Paradoxne, práve komunisti v snahe potlačiť liturgickú úlohu organa ho priniesli do koncertných siení a napomohli tak postupnému rozvoju organovej kultúry a školstva u nás.

Čím je organová hudba výnimočná?

Akokoľvek sa na to pozrieme, organ v Cirkvi na Západe vždy povznášal mysle k niečomu vyššiemu, k transcendentnu. Je majestátny a jeho zvuk má veľmi blízko k ľudskému hlasu. Dokáže vystihnúť široké spektrum ľudských emócií a nálad, má neuveriteľný dynamický rozsah.

V tomto sa mu nijaký iný nástroj nevyrovná. Nadšenci, ktorí prichádzajú na organové kurzy do Dolného Kubína, to cítia rovnako. Chcú sa neustále zlepšovať, aby svoje nadšenie z tohto nástroja dokázali preniesť na poslucháčov.

V čom sa študenti zdokonaľujú?

S lektormi riešia interpretačné problémy či zložitejšie, technicky náročné miesta v skladbe. Môžu získať úplne nový pohľad na niektoré veci alebo učiteľovi predstaviť svoju víziu interpretácie diela a debatovať o nej. Počas kurzov sa koná aj koncert lektorov, ktorý je veľkou motiváciou pre mladých umelcov.

Rovnako ako aj to, že sa aj sami predstavia publiku i sebe navzájom na verejných koncertoch. Môžu tak svoj výkon porovnať s výkonmi ostatných. To všetko sú elementy, ktoré posúvajú dopredu a dávajú mnoho skúseností.

Ktoré mená lektorov priťahovali na kurz tento rok?

Leonardovi Vajdulákovi, hlavnému organizátorovi kurzov, sa podarilo pritiahnuť umelcov, ktorých mená rezonujú naprieč Európou. Lektorkou organovej hry je Monika Melcová, Slovenka s bohatou koncertnou a pedagogickou činnosťou.

Momentálne žije a pracuje v Španielsku a jej meno je v celoeurópskom ponímaní symbolom kvality a najvyššej erudovanosti v odbore. Hru na husliach vyučuje Vesselin Paraschkevov z Nemecka, klavír napríklad Viktor Derevianko z Izraela a mnohí ďalší špičkoví umelci.

Nájdu sa talenty aj priamo v Dolnom Kubíne?

Dolný Kubín mal vždy slušnú organovú a cirkevno-hudobnú tradíciu a vynikajúcich chrámových organistov. Výraznejší zlom v oživení záujmu znamenala stavba nového kvalitného píšťalového organa v Kostole Povýšenia Svätého kríža na sídlisku Brezovec nemeckou firmou Jann Orgelbau v roku 2014.

Ale aj zakúpenie virtuálneho organa v mestskej Základnej umeleckej škole Petra Michala Bohúňa, ktorý spopularizoval organ minimálne medzi žiakmi školy. Aj vďaka tomu je v meste stále záujem o štúdium hry na tomto nástroji a do umeleckého sveta už odtiaľto vyšlo viacero mladých talentov.