Lateránska bazilika oslavuje

Výročie jej posviacky sa dostalo aj do liturgického kalendára, konkrétne si ho pripomíname 9. novembra. Posvieťte si s nami na Baziliku svätého Jána v Lateráne, hierarchicky najvyššie postavený katolícky chrám na svete.  

Mária Bilá 06.11.2018
Lateránska bazilika oslavuje

 • patrí medzi 7 pútnických kostolov v Ríme, medzi 4 tzv. pápežské baziliky a nachádza sa v nej stolec (katedra) pápeža, čo z nej robí najvýznamnejší katolícky kostol sveta
 • je nazývaná „matkou a hlavou všetkých kostolov Mesta (Ríma) a sveta“
 • v súčasnosti má barokový ráz, jej pôvod však siaha už do čias antiky a raného stredoveku
 • bola postavená za vlády cisára Konštantína Veľkého; blízko mala rezidenciu aj cisárova matka svätá Helena
 • slávnostne ju posvätil pápež Silvester I. 9. novembra 324
 • prežila viaceré búrlivé chvíle - zemetrasenia, požiare aj rabovanie barbarov; v istom období vraj dokonca pripomínala ruiny a v jej priestoroch sa pásli ovce
 • o súčasnú podobu sa postaral najmä pápež Inocent X., ktorý si objednal jej prestavbu u významného architekta tej doby Francesca Borrominiho
 • hlavný oltár smie používať výhradne pápež
 • nachádza sa v nej obrovské množstvo vzácnych umeleckých pamiatok
 • nad freskami sú umiestnené strieborné schránky, ktoré údajne uchovávajú hlavy svätých Petra a Pavla
 • konalo sa v nej päť koncilov
 • od čias Konštantína I. bola aj pápežskou rezidenciou približne do druhej polovice 14. storočia
 • v jej priestoroch odpočívajú viacerí pápeži; do požiaru v roku 1308 tam mali miesto večného odpočinku dvanásti pápeži, ich hroby však boli zničené a v súčasnosti tam majú náhrobky šiesti zosnulí pontifikovia
 • na Lateránskom námestí stojí najväčší obelisk v Ríme a najvyšší monolitický obelisk na svete, ktorý má 37,2 metra a asi 455 ton
 • pred bazilikou sa nachádza aj socha svätého Františka z Assisi, ktorý sa stretol s pápežom Inocentom III. a tak, ako mal František za „úlohu“ obnoviť kostol Porciunkula, bol presvedčný, že Inocent má zachrániť  Lateránsku baziliku; oba chrámy symbolizovali Cirkev
 • pápež v nej pravidelne slúži svätú omšu na Zelený štvrtok
 • vstup do nej je zdarma; pre návštevníkov je otvorená každý deň od 7.00 do 18.30