Lexikón osobností, aký tu chýbal

V Spišskom Podhradí predstavili novú knihu kňaza a cirkevného historika Ľuboslava Hromjáka Významné osobnosti Spišského Podhradia I. Nadviazal ňou na knihu Dejiny Spišského Podhradia vo svetle inštitúcií, ktorej sme sa v KN už venovali. Vydala ju Nadácia Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskom Podhradí.
Andrea Eliášová 28.08.2021
Lexikón osobností, aký tu chýbal

Úctyhodné bádanie Ľuboslava Hromjáka odkrylo vzácnu dedovizeň mestečka pod Spišským hradom. Snímka: časť obálky knihy

Nová monografia vovádza čitateľa do zaujímavého panteónu osobností, ktoré pochádzali alebo istý čas žili v mestečku pod Spišským hradom, prípadne sú s ním previazané svojím pôsobením. Názov publikácie naznačuje, že ide len o prvý zväzok mozaiky vzácnych postáv mestečka, na ktorý bude nadväzovať ešte pokračovanie (druhý diel).

Autorova láska k rodisku je z vydaní jeho diel evidentná. Zaplnil nimi vákuum, ktoré existovalo, rozšíril portfólio bádaní v archívoch, mnohé pramene doplnil informáciami z osobných stretnutí s potomkami príbuzných osobností, ktoré prezentuje v knihe, z telefonických čí písomných kontaktov a zo zozbieraných prameňov.

Dvadsaťdvaročný vedecký výskum

Autor v úvode publikácie priznáva, že sa rodila dlho pre svoju náročnosť vzhľadom na dvadsaťdvaročný vedecký výskum. Prvú fázu tvorby knihy začal ešte v roku 1998. Neraz pritom disponoval len údajmi o priezvisku či povolaní konkrétnej osobnosti, a tak bolo preňho výzvou získať v matrikách na základe výskumu informácie napríklad o rodinných väzbách a ďalšie podrobnosti.

Cesty do archívov biskupských i farských úradov, návštevy archívov v Spišskom Podhradí, Krompachoch, Prešove, Levoči i Bratislave korunovali tvorivé úsilie Ľuboslava Hromjáka úspechom, ktorý predstavujú dosiaľ nepublikované fakty a súvislosti.

Autor sa však musel pri tvorbe diela popasovať aj s niektorými neštandardnými problémami, napríklad nejednotným písaním priezvisk. Pri tejto časti práce mu pomohol Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra. Ľuboslav Hromják rozdelil monografiu do dvoch kapitol.

V prvej zoznamuje čitateľov s opismi sociálneho zloženia obyvateľstva. Do popredia vystupujú osobnosti mesta, ktoré patrili k šľachte a meštianstvu, najmä členovia magistrátu, ale i miestni remeselníci združení v cechoch.

Druhá kapitola knihy sa už venuje jednotlivým osobnostiam v abecednom poradí od písmena A po písmeno J. Záver knihy dopĺňa obrazová príloha s fotografiami.

Prekvapujúce informácie

Čitateľa, ktorý nemá znalosti o spišskom prostredí, môžu niektoré informácie prekvapiť. Zaujme napríklad fakt, že v druhej polovici 19. storočia Spišské Podhradie zaznamenalo prítomnosť talianskych kamenárov a ich činnosť. Pochádzali prevažne z oblasti Benátska.

Ich stopy dodnes nesú v Podhradí priezviská Bevilaqua, Baschiera a Pozzi. Zaujme tiež informácia, že v Spišskom Podhradí sa nachádzalo viacero travertínových lomov: Ostrá hora, Janica, Ryba, Habeš a ďalšie.

Práve spišskopodhradským travertínom je obložené Slovenské národné divadlo v Bratislave, Štefánikova mohyla na Bradle či budova slovenského i českého parlamentu. Autor tiež opisuje, ako sa činnosť rôznych cechov výrazne podpísala na rozvoji mesta.

Dozvedáme sa, čo obohacovalo život obyvateľov: „V Spišskom Podhradí pôsobili aj medovnikári. V prvej polovici 20. storočia vyrábali výborné medovnikárske výrobky Ferenc, Siegfrid, Fecko, Maurer a Miňďáš. Podhradie okrem spišských párkov preslávila aj kvalitná chutná miestna bryndza.

Začiatkom 20. storočia boli v meste známe bryndziarne, ktoré mali vo vlastníctve predovšetkým miestni Židia.“ Z informácií, ktoré prekvapia, spomeňme skutočnosť, že mestečko malo aj octáreň, ktorá zásobovala celé okolie octom, dokonca ho posielali aj do iných miest v Uhorsku.

Výrazné osobnosti

Z mozaiky osobností vynikajú napríklad: hudobný skladateľ a pedagóg František Bureš; hudobný skladateľ a autor „straussovských valčíkov“ Alfonz Cibulka; geológ a pedagóg Eduard Horniš; zakladajúci člen Katedry logiky na Univerzite Komenského Pavel Cmorej; literárny historik Edmund Hleba; objaviteľ patentu vo zváraní Ján Harmatta, ktorý svetoznámej automobilke Ford umožnil prvú sériovú výrobu automobilov na svete; vynálezca, veterinár svetového mena František Hutyra.

Človek až žasne, akú bohatú kolísku predstavuje malebné mestečko. V tomto prípade určite neplatí, že „všetko je na webe“, pretože o mnohých výrazných a zaujímavých postavách Spišského Podhradia internet zatiaľ netuší.

Keď teda siahnete po prvom zväzku tohto lexikónu, čaká vás pozoruhodná výprava do dejín, ktorou vás budú sprevádzať tí, ktorí zanechali v mestečku pod najväčším hradom strednej Európy svoju stopu.

Ľuboslav Hromják dáva knihou podnet, aby historici, literáti či vedci ešte podrobnejšie rozobrali ich životné príbehy. Lexikón možno vnímať ako reprezentatívne dielo, ktoré by určite nemalo chýbať v knižniciach nielen obyvateľov Spiša. Odkrýva totiž dôležitú časť našej národnej dedovizne. Ponúka priestor na úvahy, otázky i reflexie.