Literárni kňazi, ktorých budete obdivovať

Stráviť čas v ich spoločnosti je obohacujúce a inšpirujúce, k tomu často aj dojemné a niekedy i humorné. Ak máte chuť na dobrý román (z literárneho i hodnotového hľadiska), ktorého hlavným hrdinom je kňaz, siahnutie po týchto zaiste nebudete ľutovať.
Mária Peterčáková 03.10.2020
Literárni kňazi, ktorých budete obdivovať

Zostavili sme krátky zoznam najsympatickejších literárnych kňazov. Príbehy ktorých ste čítali vy?

Michal Augier

Zoznámte sa s Michalom Augierom, „dvadsaťpäťročným mladíkom, ktorý úprimne hľadel v ústrety životu a čakal, aké dary mu prinesie, aby s úsmevom po nich siahol, keby mu ich nedával dosť rýchlo“. Čerstvý kňaz má v sebe nadšenie mnohých novokňazov, ale napríklad i konvertitov, snúbencov či iných ľudí, ktorým Láska tak zmenila svet, že by svet najradšej chceli zmeniť i oni.

Darmo mu jeho duchovný vodca, páter Lancoulaine po vysviacke radí, že „ak chceš uskutočniť niečo naozaj dobré, zapamätaj si, že na to treba roky, trpezlivosť a pokoj“ – nadšený novokňaz by najradšej hneď a navždy aplikoval všetku teóriu do praxe vidieckeho kňaza. Okrem duchovných zbraní ide Michal budovať Božie kráľovstvo vo zverenom kúsku sveta aj s pomocou sestry Betky, ktorá mu bude robiť gazdinú.

Postupne sa Michal (i čitateľ) zoznamuje s viacerými dedinčanmi; s ich povahou, skrytými predsudkami, s ich starosťami i radosťami. A mladý kňaz sa ich všetkých snaží milovať. Takých, akí sú. Verí, že len pod vplyvom lásky sa stanú takými, akí majú byť.

A to všetko robí s neobyčajnou prirodzenosťou a radosťou, ktorá sa stáva jeho emblémovou charakteristikou. Ako totiž Michal verí, „skutky radosti sú ako skutky viery alebo lásky“. Samozrejme, že na tejto svojej ceste sa stretne i s prekážkami – okolo seba i v sebe; román je však okrem iného i zaujímavým „návodom“ na to, ako ich prekonať.

Kniha Muž obety (Yvonne Estiennová) pôsobí ako pohladenie po duši; a každému z nás pripomenie, že „neveriť v nemožnosť víťazstva je prvá príčina, že ho nedosiahneme“.

Thomas Edmund Smith

V inom veku i rozpoložení stretávame Škóta - otca Smitha, ktorého osudy mapuje román Plná slávy (Bruce Marshall) od čias stredného veku až po smrť v čase, keď má po sedemdesiatke.

Božia prozreteľnosť ho určila ako kňaza do prostredia, kde každá z ulíc bola „taká bezútešná, že otcovi Smithovi bolo zároveň ľahko i ťažko porozumieť, prečo sa ich obyvatelia nepokúšajú viesť kresťanský život.

Ľahko preto, lebo na tých uliciach nebolo nič, čo by inšpirovalo ľudí nasledovať dobro a krásno, a ťažko preto, lebo nedostatok inšpirácie by mal byť vlastne inšpiráciou samou – veď vlastníkom takejto nepeknej skutočnosti malo byť zrejmé, že život predsa len nemôže byť takýto bezvýznamný“.

Otec Smith na snaží pôsobiť na neviestky i na námorníkov, čo ich navštevujú; na bohaté pyšné paničky i chudobných sklamaných robotníkov; zažíva dve svetové vojny i tiež nie najľahšie časy medzi nimi – a predsa je to čítanie radostné, veselé, spôsobujúce niekedy až hurónsky smiech (ak máte podobný zmysel pre humor ako autor).

A najmä je to čítanie výsostne aktuálne. Mnohé myšlienky si zaslúžia podčiarknuť – a ešte viac uviesť do praxe. Je to kniha múdra a láskavá; je to kniha, ku ktorej sa človek rád vráti a rád ju odporučí.

František Montmouline

V južnom Francúzsku koncom 19. storočia v Prvú pôstnu nedeľu káže svätoviktorský farár František Montmouline o sviatosti pokánia. Zdôrazňuje aj to, že „ani strata majetku, ba ani strata cti alebo života nemôže kňaza oslobodiť od svätej povinnosti spovedného tajomstva“.

Ešte v ten deň spácha jeden z jeho farníkov vraždu – a v túžbe uľahčiť svedomiu v noci prichádza na faru, kde sa zo svojho zločinu spovedá farárovi. Ten síce s bolesťou vidí, že hriešnik sa nepripravil, ostatné hriechy neľutuje, a tak mu nemôže dať rozhrešenie – spovedné tajomstvo ho však zaväzuje i v takom prípade.

Okolnosti sa nakoniec obrátia tak, že podozrenie z vraždy padne na farára. Joseph Spillmann, SJ, graduje dej napínavým spôsobom: Podarí sa dolapiť skutočného vraha? Podarí sa obhajobe očistiť meno kňaza?

Dokáže ten ustáť vnútorný boj a neprezradiť spovedné tajomstvo – hoci v očiach mnohých sa stal zločincom? Kde môže nájsť silu očierňovaný človek, najmä ak nespravodlivo trpí pre niekoho, kto svoj zločin a jeho dôsledky očividne neľutuje?

Autorovi sa pri písaní napínavého románu stal námetom skutočný prípad poľského kňaza Onofreja Kobylova, ktorý sa tiež stal „obeťou spovedného tajomstva“ – aj keď ho odsúdili na nútené práce na Sibíri, neprezradil, kto bol skutočným vrahom; ten sa priznal až na smrteľnej posteli, a až vtedy sa očistilo meno nespravodlivo odsúdeného kňaza.

Ako to dopadne v prípade románu Obeť spovedného tajomstva, sa zvedavý čitateľ určite rád dozvie aj sám.