Mecén slovenskej kultúry v Kanade by mal narodeniny

Imrich Fuzy (1914 - 2004) bol slovenský kňaz, ktorého 105. výročie narodenia si pripomíname 24. marca. 
Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska 23.03.2019
Mecén slovenskej kultúry v Kanade by mal narodeniny

Imrich Fúzy v kanadskom exile vytvoril podmienky pre emigrovaných slovenských umelcov. Ilustračná snímka: unsplahs/Brandi Reed

Od prijatia kňazskej vysviacky (1936) pôsobil ako kaplán vo  Vrútkach a vo Vyhniach, neskôr prevzal rolu vojenského kuráta. O zverených vojakov sa staral najprv v zázemí, neskôr aj na ruskom fronte.

Prežil pobyt v zajateckom tábore (Kaisersteinbruch pri Viedni), v rokoch 1945 - 1947 aj vyšetrovanie a väznenie. Z krajiny emigroval v roku 1948. 

Opäť sa ocitol v Rakúsku, tentoraz v utečeneckom tábore, odkiaľ putoval do Windsoru, Toronta a od roku 1950 zakotvil v Hamiltone, konkrétne vo farnosti svätého Cyrila a Metoda, kde mal možnosť duchovne aj kultúrne vplývať na krajanov. 

Na svojej hamiltonskej fare vytváral priaznivé podmienky pre emigrovaných slovenských umelcov (Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska uvádza napríklad Rudolfa Dilonga, Mikuláša Šprinca, Jána Okáľa, Jozefa Cincíka či Karola Strmeňa); literárne činný bol však do istej miery aj sám.

Pre svojich veriacich vydával náboženské brožúrky, najznámejšou je zrejme modlitebník Môj priateľ. Aj o ňom samom vznikla kniha. Volá sa Father Imrich Fuzy (1999) a jej autormi sú Terézia Michalcová a Peter Cabadaj.