Môžete sa tešiť aj na pôsobivú hudbu

Vynikajúci taliansky skladateľ Paolo Buonvino skomponoval všetku hudbu k filmu Fatima, vrátane nádhernej záverečnej piesne Gratia plena, ktorú naspieval slávny tenorista Andrea Bocelli.

Mária Bilá 08.08.2020
Môžete sa tešiť aj na pôsobivú hudbu

Snímka: FOXX MEDIA GROUP s. r. o., Banská Bystrica

Väčšiu časť hudby nahrali v legendárnom rímskom Forum Music Village, pričom Bocelliho vokály sa nahrávali v jeho nahrávacom štúdiu v Toskánsku.

Režisér Marco Pontecorvo chcel hudbu, ktorá by zdôrazňovala prirodzené prostredie filmu. „Zvuk prírody žije v hudbe. Paolo sa hrá so živlami, dotýka sa vetra či dažďa, ale aj nečistôt. Hudba sa dostáva do popredia a využíva plný orchester pri vrcholnej scéne zobrazujúcej zázrak slnka.“

Hoci Paolo Buonvino príbeh poznal, nikdy ho doteraz nevnímal z hľadiska Lucie. Jednoduchosť jej viery sa ho dotkla.

„Prijatie zázraku Luciou je samo osebe takmer zázračné,“ poznamenal. „Má videnie a zdá sa, že to vníma ako niečo, čo je celkom normálne. To podstatné, čo chcem prostredníctvom hudby komunikovať, je pokoj mysle tohto malého dievčatka. Dúfam, že ľudia, ktorí film uvidia, odídu s rovnakým pocitom pokoja. “

Gratia plena, čo v latinčine znamená „plná milosti“, zdôrazňuje myšlienku, že posolstvo mieru je univerzálne. „V jednej z vízií Panna Mária hovorí, že svet potrebuje mier. Túto vetu som preložil do 12 rôznych jazykov, ktoré spieva detský zbor. Zdá sa, že tých 12 jazykov sa stáva jedným. Bocelliho jedinečný hlas dáva tomuto odkazu vážnosť a silu.“

Účasť Andreu Bocelliho na tomto projekte bola podľa slov Rose Ganguzzovej, ktorá predtým diskutovala o možnosti spolupráce so spevákom na filme, dôležitou súčasťou prípravy filmu: „Zistila som, že nikdy nenatočil filmový soundtrack. Poslala som mu scenár, a keďže je to veľmi hlboko veriaci muž, tak sa mu to páčilo.“

Ako praktizujúci katolík je tenorista Andrea Bocelli presvedčený, že viera je najdôležitejším prvkom v živote.

„Je to dar, ktorý sa snažím chrániť a obohacovať. Vždy som vnímal ako obzvlášť krásne, poetické a dôležité, že katolícke náboženstvo dáva tejto ženskej prítomnosti, ktorá oroduje v našom mene, ústrednú úlohu. Toto je poučný príbeh pre všetkých, dokonca aj pre ľudí, ktorí nevlastnia dar viery.“

Andrea Bocelli sa teší, že je súčasťou filmu a jeho odkazu. „To, čo Panna Mária Fatimská predstavuje vo svojej jednoduchosti, je epicentrom duchovna; katalyzátorom modlitby a mostom medzi ľudstvom a božským. Nie je náhoda, že ľudia na jej počesť v priebehu storočí spievali mimoriadne piesne, ktorými sa jej prihovárali. Priniesla nespochybniteľné posolstvo mieru a vzájomnej spolupatričnosti.“