Nové vydanie Nového zákona je kniha „do ruky“

Napriek tomu, že sa Rok Božieho slova už oficiálne skončil, neznamená to, že by sme mali Sväté písmo teraz odložiť a čakať na ďalšiu podobnú príležitosť. Z Biblie môžeme načerpať duchovnú silu a povzbudenie v každej chvíli nášho života. Spolok svätého Vojtecha ponúka okrem kompletného Svätého písma viacero zaujímavých verzií Biblie; najnovšie obohatil knižný trh novým vydaním Nového zákona. Viac nám o ňom v rozhovore povedala PR manažérka Spolku svätého Vojtecha Martina Grochálová
Martina Grochálová 12.12.2020
Nové vydanie Nového zákona je kniha „do ruky“

„Ak niekto nemá odvahu začať hneď čítať celé Sväté písmo, môže siahnuť aj po iných publikáciách, ktoré ho privedú k živému Božiemu slovu – deti po Komiksovej Biblii, mladí po Y-Biblii či celá rodina si môže čítať z Rodinnej Biblie. Dôležité je začať a potom vytrvať,“ hovorí PR manažérka SSV Martina Grochálová. Snímka: Erika Litváková

Prečo Spolok svätého Vojtecha prichádza s novým vydaním Nového zákona práve teraz? Nie je už knižný trh nasýtený rôznymi vydaniami Biblie i jej jednotlivých častí?

Biblia je najčítanejšia a najpredávanejšia kniha na svete a, vďaka Bohu, je o ňu stále záujem. Každému čitateľovi vyhovuje iný typ Svätého písma, preto je oň neutíchajúci záujem.

Do nášho vydavateľstva dostávame pravidelne žiadosti a otázky, či vyjde Sväté písmo v tom alebo onom vydaní. Vyhovieť, pravdaže, nemôžeme všetkým, ale usilujeme sa priebežne prinášať rozličné vydania Biblie.

Zmestí sa tento Nový zákon do dámskej kabelky či väčšieho vrecka na kabáte?

Ide o Nový zákon v strednom formáte, teda o čosi menšom, ako je malý zošit. Nie je to celkom typ do kabelky či vrecka, skôr do ruksaku alebo tašky. Najvýstižnejšie by bolo povedať, že je to kniha „do ruky“.

Naozaj sa v ruke výborne drží a ďalšou výhodou je, že je vďaka tenkému papieru ľahká. Ide o formát vhodný predovšetkým na štúdium alebo pravidelné čítanie Nového zákona.

O aký preklad ide? Z akého roku? A kto odborne spolupracoval na tomto aktuálnom vydaní?

Oficiálny katolícky preklad Svätého písma v slovenčine máme iba jeden, ktorý vydávame vo všetkých verziách – ide o preklad Starého zákona z roku 1955 a Nového zákona z roku 1986.

V tomto konkrétnom vydaní sú skrátené poznámky a úvody renomovaného biblistu Jozefa Heribana. Úvod je doplnený o históriu prekladov Nového zákona do slovenčiny od súčasného biblistu Jozefa Jančoviča.

Prekvapil vás v niečom Nový zákon pri redakčnej úprave?

Nemožno povedať, že šlo o redakčnú úpravu v pravom zmysle slova. Samozrejme, že text zakaždým dôsledne čítame, ale opravujú sa iba drobnosti, ako sú čiarky či preklepy.

Keď človek číta Bibliu, zistí veľa vecí aj o sebe. Čo ste zistili vy? V čom vás toto „pracovné“ čítanie a redigovanie Nového zákona prekvapilo?

Tentoraz ma pri čítaní Nového zákona priam uchvátili Pavlove listy, ktorých hĺbku a triezvosť som doteraz vôbec nevnímala. Pomohli mi prekonať aj niektoré vnútorné predsudky a určite sa k nim budem rada vracať.

Zároveň som si uvedomila, aké je dôležité nevytrhávať veci z kontextu, ale vnímať ich ako celok. Rovnako je nutné čítať poznámky, aby sme pochopili všetky súvislosti, za akých jednotlivé texty vznikali.

Stretla som sa s názorom neveriaceho človeka, že evanjeliá si navzájom odporujú. Obráťme to: v čom sa podľa vás evanjeliá navzájom podporujú, ba až umocňujú? Prečo treba vnímať evanjeliá ako celok, ale aj ako ucelené literárne diela i faktografickú literatúru?

Nie som biblista, a tak môžem dať iba laickú odpoveď. Každé evanjelium bolo písané v inom čase, iným človekom a pre iné publikum, a preto sa výsledné texty musia od seba líšiť, hoci zachytávajú rovnakú udalosť.

Dočítame sa o tom aj v úvode k evanjeliám, kde je vysvetlené, že nejde o Ježišov životopis, ale o nový literárny druh. Z literárneho hľadiska môžeme povedať, že každý text je interpretáciou autora, preto sa aj každý z evanjelistov mohol pozrieť na tú istú vec inými očami, z iného zorného uhla.

Osobne si myslím, že naším cieľom je, aby sme v Biblii hľadali odpoveď pre vlastný život, nie ustavične „vŕtali“ do toho, čo prináša do nášho srdca nepokoj. A ak takúto túžbu niekto má, mal by ísť k prameňom, poctivo študovať Sväté písmo namiesto toho, aby viedol prázdne reči.

V Novom zákone patrí medzi pozoruhodné čítanie Jánova Apokalypsa. Čím zaujala vás?

Priznám sa, že poslednej časti Biblie som sa trochu obávala. Napokon ma text milo prekvapil predovšetkým svojou literárnou krásou.

Prečo práve v Advente a na Vianoce treba siahnuť po Novom zákone a začať ho pozorne čítať? Možno niekto prvý raz, možno iný človek už desiaty raz.

Ako sa píše aj v úvode k tomuto vydaniu Nového zákona, o Svätom písme nemôžeme nikdy povedať, že sme ho dočítali. Môžeme a máme ho čítať stále a zakaždým v ňom nájdeme novú odpoveď na naše otázky.

Nový zákon sa začína Adventom a Vianocami, preto je možno práve tento čas vhodný nato, aby sme si Sväté písmo čítali napríklad každý večer pri adventnom venci.

Ak niekto nemá odvahu začať hneď od prameňa, môže siahnuť aj po iných publikáciách, ktoré ho privedú k živému Božiemu slovu – deti po Komiksovej Biblii, mladí po Y-Biblii či celá rodina si môže čítať z Rodinnej Biblie. Dôležité je začať a potom vytrvať.

Narodenie Ježiša Krista podľa evanjelia svätého Matúša

S narodením Ježiša Krista to bolo takto: Jeho matka Mária bola zasnúbená s Jozefom. Ale skôr, ako by boli začali spolu bývať, ukázalo sa, že počala z Ducha Svätého. Jozef, jej manžel, bol človek spravodlivý a nechcel ju vystaviť potupe, preto ju zamýšľal potajomky prepustiť.

Ako o tom uvažoval, zjavil sa mu vo sne Pánov anjel a povedal: „Jozef, syn Dávidov, neboj sa prijať Máriu, svoju manželku, lebo to, čo sa v nej počalo, je z Ducha Svätého. Porodí syna a dáš mu meno Ježiš; lebo on vyslobodí svoj ľud z hriechov.“

To všetko sa stalo, aby sa splnilo, čo Pán povedal ústami proroka: „Hľa, panna počne a porodí syna a dajú mu meno Emanuel,“ čo v preklade znamená: Boh s nami. Keď sa Jozef prebudil, urobil, ako mu prikázal Pánov anjel, a prijal svoju manželku. Ale nepoznal ju, kým neporodila syna; a dal mu meno Ježiš.

(Mt 1, 18 – 25)