Odporúčame: Hra o svätej Dorote

Videli či dokonca hrali ste Hru o svätej Dorote? Dorotská ľudová hra, ktorej pôvod siaha až do stredovekého trendu martýrskych hier, sa etablovala vo viacerých slovenských regiónoch a vo viacerých verziách.
Mária Bilá 20.06.2020
Odporúčame: Hra o svätej Dorote

Nevinné dievča radšej obetuje život ako zásady. Ilustračná snímka: unsplash/Leslie Jones

Rozsiahly a obsiahly výskum o nej pripravil Michal Kováč Adamov (nedávny jubilant, o ktorom ste si mohli prečítať v minulom čísle KN a aktuálne na našom webe).

V publikácii Hra o svätej Dorote podáva podľa Vladimíra Štefka „zatiaľ najucelenejší obraz o hraných i textových podobách tejto legendárnej hry“.

Navyše, „neuspokojil sa so skúmaním textov či textových fragmentov, ale uplatňuje pri svojom výskume aj teatrologické aspekty (postava, príbeh, scénografické riešenia, kostýmy a pod.)“; dodajme však, že to robí nielen fundovane, ale i pomerne prehľadne. 

Koho by nezaujímala samotná štúdia, môže hneď prejsť na druhú polovicu publikácie, ktorú tvorí samotný text hry vo viacerých jej variáciách.

Hoci cenná „príkladne komplexná“ práca Michala Kováča Adamova môže pomôcť k lepšej percepcii, i bez nej čitateľ akosi intuitívne cíti, že má do činenia so zaujímavým skĺbením európskeho a slovenského; folklórneho a kresťanského; mestského a dedinského.

Nevraviac o niektorých prehovoroch, ktoré môže podnecovať k vážnym úvahám a majú nadčasovú platnosť, napríklad: „Niekto sa predsa musí vzoprieť kráľa čertovinám. Z mlčania o zlobe nevzíde nič dobré. Na každého potom padne vina za úspech pekla.“

Nie je to dielo pre všetkých; ale pre tých, pre ktorých je, akiste bude obohatením.