Odporúčame: Láska a priateľstvo

Občas sa stane, že narazíme na autora, o ktorom máme pocit, že písal akoby pre nás, o nás a za nás. Že jeho myslenie korešponduje s naším – a že sa mu podarilo vyjadriť to, čo my sme cítili a zažili, ale nevedeli (by) sme to zverbalizovať.   
Mária Bilá 06.07.2019
Odporúčame: Láska a priateľstvo

Ilustračná snímka: Chermiti Mohamed

Pre viacerých takým autorom bude azda aj André Maurois.

Francúzsky autor, ktorý má v svojom portfóliu nezabudnuteľné romány aj obľúbené biografie, vynikal i ako esejista – o čom sa môžu presvedčiť tí, ktorí siahnu napríklad po jeho diele Láska a priateľstvo.

Kniha nadčasová aj aktuálna, múdra, no zrozumiteľná. A nedostupná. Mnohým, ktorým sa podarí zohnať jej prvé slovenské vydanie z roku 1947, akiste napadne, že je to presne ten typ knihy, ktorý by sa mal vydávať pre každú ďalšiu generáciu. 

Autor v nej úprimne, s nadhľadom aj prehľadom, uvažuje nad témami, ako manželstvo, rodina a deti, priateľstvo, povolanie, šťastie. Nie je to plané teoretizovanie; z textov cítiť, že autor opísané dobre poznal; odžil,  prerozmýšľal, precítil. 

Je dosť možné, že niektoré z jeho myšlienok sa k vám už dostali napríklad vo forme citátov, no v tomto prípade platí, že sa oplatí ísť k prameňom. Je to totiž presne ten typ knihy, ktorú keď čítate s ceruzkou v ruke, musíte si ju často strúhať – a na konci máte v texte ceruzkové more. 

Samozrejme, nie je to Sväté písmo; s autorom môžete polemizovať, hádať sa, nesúhlasiť. V prípade inteligentného a argumentačne aj štylisticky zručného autora, akým André Maurois nesporne je, však aj prípadná názorová nezhoda nie je stratou času, skôr obohatením. A už len preto sa ho oplatí spoznať.