Odporúčame: (ne)Žijúce osobnosti Slovenska

Predstaviť v knižnej podobe 25 žijúcich osobností (vraj i k 25. výročiu vzniku Slovenskej republiky), ktoré nás môžu inšpirovať svojím životným príbehom či postojmi, sa rozhodol Ľubomír Jemala.
Mária Bilá 13.04.2019
Odporúčame: (ne)Žijúce osobnosti Slovenska

V knihe má svoje kapitolu aj Ján Chryzostom Korec. Snímka: Jozef Kováčik

Keďže kniha vznikala podľa záverečných slov autora šesť rokov, do vydania sa dostali aj profily osobností, ktoré medzičasom odišli do večnosti. Preto (ne)Žijúce osobnosti Slovenska. 

Kvalitný papier, prítomnosť ilustrácií i fotografií, bohaté členenie či zvýraznenie kľúčových častí textu boldom – možno aj to na knihe upúta (potenciálnych) čitateľov. 

Aj obsahový koncept je pomerne jednoduchý a prehľadný: každú z dvadsiatich piatich osobností (kľúč na ich výber bol zrejme v sympatiách autora) predstavuje Ľubomír Jemala prostredníctvom niekoľkostranového medailónu.

V ňom (značne subjektívne) ponúka prierez životom a dielom daného človeka.

Svoje zastúpenie tu majú vedci (Štefan Luby, Štefan Markuš, Dorota Pospíšilová), lekári (Eva Siracká, Karol Mika, Anna Záborská, Karol Virsík), športovci (Peter Sagan, Matej Tóth), spisovatelia (Milan Rúfus, Anton Hykisch, Daniel Hevier), predstavitelia duchovného života (Anton Strholec, Ján Chryzostom Korec, Marián Kuffa, Daniel Pastirčák, Cyril Vasiľ), ale aj osobnosti z iných oblastí (napríklad huslista Dalibor Karvay, výškový horolezec Peter Hámor či choreograf Lúčnice Štefan Nosáľ).   

Nie každému musia byť blízke autorove hodnotiace stanoviská a filozofujúce vsuvky; aj s nimi však môže byť kniha zaujímavou voľbou pre tých, ktorí tiež našli vzor v spomenutých osobnostiach a chceli by si oživiť svoje vedomosti či skompletizovať knižné zbierky o nich.