Odporúčame: Otcov tieň

Tichý. Pracovitý. Láskavý. Pokorný. S túžbou chrániť, obetovať sa. Taký je svätý Jozef nielen v povedomí veriacich, ale aj v románe Otcov tieň.
Mária Bilá 14.03.2020
Odporúčame: Otcov tieň

Svätého Jozefa spoznáme aj vďaka románu, ktorý o ňom napísal Jan Dobraczyński, ako veľmi sympatického muža. Ilustračná snímka: unsplash/Michael O'Sullivan

Pre tých, ktorí si obľúbili – alebo si chcú obľúbiť – tohto vzácneho svätca, môže byť toto beletristické dielo zaujímavou voľbou.

Jan Dobraczyński v ňom svätého Jozefa predstavuje ako muža, ktorého životná cesta – napriek obdivuhodnej vernosti Bohu  nebola zbavená trápení, pochybností, otázok, problémov.

Románový Jozef je autentický aj sympatický; a jeho príbeh prinesie nejednému čitateľovi mnoho podnetov na premýšľanie, prehodnocovanie.

Autor sa, našťastie, neodklonil od evanjeliovej línie – akurát to, čo bolo v Písme skôr načrtnuté, pretavuje do dlhšieho a hlbšieho príbehu, vďaka ktorému ľahšie chápeme kontext doby. 

Jozefa stretávame najprv ako slobodného muža, ktorý má na svoju patriarchálnu dobu revolučnú úctu k ženám; a hoci je už starý mládenec, cíti, že by mal na tú pravú ešte čakať.

Nájde ju v Miriam (autor používa pôvodnú hebrejskú podobu mena Mária), ktorá je omnoho živšia, radostnejšia a uveriteľnejšia ako v klasických stereotypných predstavách o Matke Božej.

Peripetie, ktorými si dvojica prechádza – a ktoré poznáme i z evanjelií –, dojímajú a držia čitateľa v napätí, aj keď vie, ako to s párom – a neskôr s celou Svätou rodinou –  dopadne. 

Jan Dobraczyński napísal viacero beletristických kníh o svätcoch; v súčasnosti sa dajú zohnať v češtine. Možno však časom reedície prinesie i nejaké slovenské vydavateľstvo – a umožní tak tuzemským čitateľom ponoriť sa do pútavých diel, ktoré navždy zmenia ich pohľad na niektorých obľúbených svätých.