Organista z Padovy prvýkrát zahrá v Bratislave

Massimo Dal Prà, organista Baziliky sv. Antona v Padove, sa slovenským poslucháčom predstaví 2. decembra v rámci koncertu Ecce Crucem Domini vo františkánskom kostole hlavného mesta. Vstup naň je voľný. 
Taliansky kultúrny inštitút v Bratislave 23.11.2019
Organista z Padovy prvýkrát zahrá v Bratislave

Minulý rok v bratislavskom františkánskom kostole koncertoval Gianluca Libertucci. Snímka: Erika Litváková

Po koncertoch, na ktorých sa bratislavskému publiku v rokoch 2017 a 2018 po prvýkrát prezentoval Eugenio Becchetti, hlavný organista horného kostola Baziliky sv. Františka v Assisi, a Gianluca Libertucci, organista Baziliky sv. Petra vo Vatikáne, tak aj tento rok, presne v pondelok 2. decembra sa vo františkánskom kostole uskutoční ďalšie veľké hudobné predstavenie v podaní Massima Dal Prà, organistu Baziliky sv. Antona v Padove. 

Hľa, Pánov kríž
Koncertom s voľným vstupom tak pokračujeme v tradícii hudobného spájania významných duchovných miest Talianska.

Massimo Dal Prà, organista a absolvent Conservatorio Pollini (Konzervatória Cézara Polliniho) v Padove, umožní slovenskému publiku precítiť povznášajúcu atmosféru baziliky v Padove, kde je pochovaný svätý Anton.

V rámci koncertu si vypočujete skladbu od Oresteho Ravanella (1871 - 1938), skladateľa sakrálnej hudby a riaditeľa orchestra Baziliky sv. Antona, Messa da Requiem, predstavenú v rímskom Panteóne na počesť talianskeho kráľa Viktora Emanuela II.

Okrem toho budú v programe nádherné kompozície od Johanna Sebastiana Bacha, Antonia Vivaldiho, Césara Francka, Théodora Duboisa a Johanna Gottfrieda Walthera, Bachovho príbuzného.

Názov koncertu Ecce Crucem Domini (Hľa, Pánov kríž) pochádza z jednej krátkej, ale silnej modlitby, o ktorej sa vraví, že ju sv. Anton odporučil na odvrátenie nebezpečenstva a pokušenia.

Františkánsky pápež Sixtus V. dal modlitbu vytesať do základne obelisku, ktorý dal postaviť na Námestí sv. Petra v Ríme.

Je učiteľom aj riaditeľom
Massimo Dal Prà má odohraných vyše 600 koncertov ako sólista alebo ako sprievod sólistov, sakrálnych i operných zborov tak v Taliansku, ako aj v zahraničí.

Je skladateľom sakrálnej hudby a popri koncertnej činnosti sa venuje učeniu a spolupráci s hudobnými vydavateľstvami.

Od roku 2007 je aj riaditeľom zboru pri Cappella Musicale San Benedetto Abate della chiesa di San Benedetto (Hudobný zbor sv. Benedikta, opáta, pri Chráme sv. Benedikta) v Padove.

Massimo dal Prà je tiež učiteľom organovej hudby na Scuola Diocesana v Padove a učiteľom teórie a hry z listu v Conservatorio di Musica Francesco Venezze v Rovigu.

Massimo Dal Prà prijal pozvanie do Bratislavy s nadšením a vyjadril radosť a česť hrať po prvýkrát na Slovensku.

Okrem iného spomenul, že bratislavský koncert je jedným z jeho posledných v tomto kalendárnom roku, pretože v decembri bude zaneprázdnený hrou na organe počas bohoslužieb v bazilike v Padove.

Sú v nej relikvie sv. Antona
Koncert s voľným vstupom sa bude konať v spolupráci Talianskeho kultúrneho inštitútu a Rehole menších bratov Františkánov pod záštitou veľvyslanca Talianskej republiky na Slovensku Gabrieleho Meucciho.

Bazilika sv. Antona, ktorú Padovčania nayzývajú Il Santo (Svätá), je hlavnou historickou pamiatkou mesta a jedným z najväčších umeleckých a architektonických diel na svete.

Je tiež jedným z najznámejších a najnavštevovanejších miest kresťanstva s miliónmi turistov a pútnikov každý rok, keďže sú v nej uložené relikvie sv. Antona.

Výstavba chrámu bola začatá v roku 1232 na počesť svätca a dokončená koncom 13. storočia.

Na námestí pred bazilikou sa nachádza majestátna jazdecká socha Gattamelata od Donatella. 


Dátum: Pondelok 2. december 2019 
Čas: Od 18.00 do 19.00 
Organizátori: Taliansky kultúrny inštitút, bratia františkáni v Bratislave 
Miesto: Františkánsky kostol, Františkánske námestie 2, Bratislava 

Vstup je voľný