Otvorili pokladnicu maminých darov

V bratislavskom evanjelizačnom dome Quo vadis sa od 5. septembra konala výstava obrazov a koláží Dary života a umenia, počas ktorej boli odprezentované niektoré diela z pozostalosti akademickej maliarky Evy Trizuljakovej (25. septembra 1926 - 17. decembra 2018).
Mária Bilá 28.09.2019
Otvorili pokladnicu maminých darov

Počas vernisáže sa publiku v Dome Quo vadis prihovorila i dcéra Evy Trizuljakovej - známa textilná výtvarníčka Michaela Trizuljaková. Snímka: Erika Litváková

Držiteľka Ceny Fra Angelica umrela vo veku 92 rokov a zanechala po sebe osem detí, 27 vnukov a 31 pravnukov. 

Výstavou sa chcela rodina „poďakovať v prvom rade našej mame za všetko, čo nám odovzdala. Všetci vnímame, že tieto dary netreba iba kontemplovať a v spomienkach žialiť, ale použijem slová našej mamy: ‚Treba žasnúť nad darmi života!' a uchovávať ich. Na výstavu v dome Quo vadis sme vybrali malú časť z pokladnice maminých darov, ktoré nám zanechala,“ uviedla jedna z umelkyniných dcér, akademická maliarka Katarína Böhmová v prezentačných materiáloch k výstave.

Súčasťou tej boli aj ukážky z tvorby niektorých členov jej rodiny. 

Výstava bola zároveň poďakovaním rodiny Trizujlakovej mobilnému Hospicu sv. Kataríny Laboure, ktorý ju sprevádzal v posledných dňoch života. 

Prezentované diela si je možné pozrieť do 30. septembra.