Panna Mária je Matkou zdravia

SSV priniesol na knižný trh rozsahom útlu, no duchovným významom hlbokú publikáciu Novéna k Panne Márii, Matke dobrého zdravia. V istom zmysle je táto novéna výzvou osviežiť každodennú mariánsku modlitbu a zároveň je ponukou prehĺbiť dôveru v orodovanie nebeskej Matky formou, ktorá je typická pre Indiu.
Lenka Horáková 25.11.2021
Panna Mária je Matkou zdravia

Detail publikácie Novéna k Panne Márii, Matke dobrého zdravia

Svätyňa Panny Márie, Matky dobrého zdravia, sa nachádza v Indii v meste Vailankanni. Ľudia rôznych vierovyznaní z mnohých krajín tam prichádzajú už od polovice 16. storočia, keď sa na tomto posvätnom mieste odohrali tri zázraky, pri ktorých sa zjavila Panna Mária, odetá v typickom indickom odeve.

Pútnici s dôverou vyprosujú fyzické i duševné zdravie pre seba a pre svojich blížnych. Výročná slávnosť sa vo Vailankanni koná 8. septembra a novénu k Matke Božej sa ľudia začínajú modliť už deväť dní pred samotnou udalosťou – 29. augusta. Takáto deväťdňová pobožnosť sa ponúka aj nám veriacim.

Môžeme sa ju modliť individuálne alebo v spoločenstve. Pozostáva z úvodnej modlitby, zo vzbudenia úmyslu, z deviatich Zdravasov, modlitieb jednotlivých dní, Litánií k Panne Márii, Matke dobrého zdravia a záverečnej modlitby.

Pán Ježiš nás vo Svätom písme povzbudzuje slovami: „Verte, že všetko, o čo v modlitbe prosíte, ste už dostali, a budete to mať.“ Nech sú nám tieto slová uistením a povzbudením, že žiadna ľudská prosba neostane nevypočutá.

Božia Matka dôverujúcemu vyprosí uzdravenie z choroby alebo trpezlivosť a silu znášať ju, ak je to Božia vôľa. Nech táto útla brožúrka vleje nádej každému, kto sa s ňou dostane do kontaktu, a nech v nej každý modliaci sa nájde to, čo potrebuje.

Panna Mária, Matka dobrého zdravia, nech sa stane orodovníčkou v každej chorobe tela aj duše. Navyše, tento deviatnik možno o to viac vziať do rúk práve v čase pandémie, keď sa celý svet zmieta v neistote a ľudstvo trpí fyzicky i duševne. Veď Máriin príhovor u Ježiša má veľkú moc.