Pápežov organista zahrá aj v Bratislave

Ako organista Baziliky svätého Petra vo Vatikáne pravidelne koncertoval v prítomnosti Jána Pavla II. či Benedikta XVI., v súčasnosti jeho hru počúva pápež František. Teraz majú Slováci jedinečnú príležitosť vypočuť si organistu Gianlucu Libertucciho prvýkrát aj v našom hlavnom meste – a úplne zadarmo.

Mária Bilá 15.11.2018
Pápežov organista zahrá aj v Bratislave

Snímka: archív Talianskeho kultúrneho inštitútu v Bratislave

Dvorný organista pápežov vystúpi v rámci koncertu Dives in misericordia, ktorý sa bude konať 3. decembra o 18.00 v bratislavskom Kostole Zvestovania Pána.

Podľa organizátorov koncert nebude zaujímavý len zo zvukového hľadiska – jeho súčasťou totiž bude špeciálne osvetlenie nainštalované vnútri františkánskeho kostola.

Približne hodinu trvajúce vystúpenie by vďaka nemu malo byť zmesou hudobného a vizuálneho zážitku.

Sakrálna klasika aj „moderna“
Gianluca Libertucci koncertoval v mnohých krajinách sveta, objavil sa na početných organových festivaloch.

Na Slovensku vystúpi s repertoárom klasických diel od skladateľov, medzi ktorými figurujú mená ako Georg Friedrich Händel, Felix Mendelssohn-Bartholdy, César Franck, Théodore Dubois, Johann Sebastian Bach či Léon Boëllmann.

Nebudú však chýbať ani diela autorov, ktorí môžu byť súčasníkovi bližší, ako napríklad Flor Peeters.

V jednom rozhovore vyjadril, že sa cíti veľmi šťastný a poctený, že môže koncertovať v hlavnom meste Slovenska.

Ten je podľa organizátorov považovaný za najlepšieho improvizátora sakrálnej organovej hudby 20. storočia.

Gianluca Libertucci tiež predvedie skladbu Postludio od kardinála Domenica Bartolucciho, skladateľa a majstra pápežského zboru Cappella Sistina.

Do repertoára zaradil aj dielo Elegy od austrálskeho skladateľa Georga Thalben-Balla či Suite gothique op. 25, ktorú vytvoril francúzsky autor Léon Boëllmann.

„Hudobné diela, ktoré vybral tento známy taliansky organista, sa veľmi dobre adaptujú na vlastnosti organu kostola. Na druhej strane ponúkajú náhľad do kresťanskej spirituality prostredníctvom významných skladateľov pochádzajúcich z rôznych kútov sveta,“ informovala Beatrix Ordódy.

Teší sa sem
Koncert, ktorý sa bude konať v pondelok po prvej adventnej nedeli, sa pripravuje pod záštitou veľvyslanca Talianskej republiky na Slovensku Gabriele Meucciho.

Pozývajú naň  Taliansky kultúrny inštitút v Bratislave aj Rád menších bratov – františkánov.

„Gianluca Libertucci sa nedávno v jednom rozhovore vyjadril, že sa cíti veľmi šťastný a poctený, že môže koncertovať v hlavnom meste Slovenska,“ uviedla Beatrix Ordódy.

„Tento koncert bude jedným z jeho posledných zahraničných vystúpení v roku 2018, keďže počas zostávajúcich decembrových dní bude opäť svojím organovým umením sprevádzať sväté omše vo Vatikáne.“

Pár faktov o Gianlucovi Libertuccim:

* je jedným z popredných talianskych organistov

* vyštudoval hru na organe a organovú kompozíciu

* bol aj predsedom komisie organovej súťaže v Moskve Soli Deo Gloria

* na organe hral aj počas zádušnej svätej omše slávenej za režiséra Federica Felliniho († 1993)

* pôsobí i ako vedúci Katedry organovej hry a kompozície na benátskom konzervatóriu Benedetta Marcella

* organistom Baziliky svätého Petra vo Vatikáne je od roku 1991

* vystupoval v rôznych krajinách sveta, napríklad v Albánsku, Rakúsku, Belgicku, Bulharsku, Dánsku, Estónsku, Rusku, vo Fínsku, Francúzsku, v Nemecku, Čiernej Hore, Poľsku, Portugalsku, Českej repuplike, Anglicku, Taliansku, Lotyšsku, Luxembursku či na Islande a na Malte

* zúčastnil sa aj na inauguračnom koncerte Sixtínskej kapely či na inauguračnom koncerte Vatikánskej mestskej rady v prítomnosti Benedikta XVI.

* pre poľskú organizáciu Opoka (založenú na konferencii poľského episkopátu 5. júna 1998 pre službu Katolíckej cirkvi v Poľsku týkajúcou sa elektronickej výmeny informácií) sa vyjadril, že organ by nemal slúžiť na to, aby z organistu vytvoril hviezdu – mal by slúžiť jeho hudbe. „Keď hrám, nevidím to. Počujete iba hudbu. Vidiac toľko pútnikov z celého sveta vo Vatikáne, chcem dať čo najviac,“ cituje umelca Opoka.